Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

naukobus16 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pojawili się animatorzy Centrum Nauki Kopernik, by zaprezentować młodzieży z kilkunastu szkół z naszego regionu możliwości nowoczesnego mobilnego laboratorium. Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada, że naukobus dotrze do ok. 200 szkół oraz stu tysięcy dzieci i młodzieży.

„Mobilna wystawa z ponad dwudziestoma eksponatami, które można dotknąć i przetestować, to sposób na dotarcie do uczniów z wsi, miast i miasteczek, gdzie dostęp do atrakcyjnych form edukacji jest utrudniony. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci przeprowadzą doświadczenia z zakresu fizyki, będą mogły poznać tajniki ludzkiego organizmu, a także wykorzystać matematykę w praktyce – a to wszystko pod okiem animatorów z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik” - zachwalają przedsięwzięcie pomysłodawcy akcji.

W ZSP pojawił się też Starosta Tarnowski Roman Łucarz wraz z Grzegorzem Kądzielawskim - szefem Gabinetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina i burmistrzem Dawidem Chrobakiem. Gości podejmował gospodarz szkoły przy ul. Grabina - Marian Sojat.

W sali sportowej ZSP rotacyjnie pojawiały się wycieczki uczniów z różnych stron. Wszystkie „stacje” opatrzone były planszami z opisem doświadczenia, na żywo instruowali też pracownicy naukowi „Kopernika”.

Naukobus to kolejny program obok Uniwersytetu Młodego Odkrywcy i Wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności nauki ujętej w tzw. strategii Gowina dla nauki i szkolnictwa wyższego. Przewidywany budżet w pierwszym roku trwania programu Naukobus wynosi 2,5 mln złotych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje stopniowe zwiększanie zasięgu wystaw w kolejnych latach.

 Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP
 Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP
 Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP
 Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP
 Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP
 Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP
 Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP
 Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP Naukobus w ZSP
 Naukobus w ZSP   

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.