Przejście do firmy KM-Net

SKO

ktrojaTo wszystko tak od nas blisko… a człowiek nigdy by nie pomyślał, aby się tutaj wybrać i zobaczyć takie ciekawe rzeczy!

 

Takimi właśnie słowami wielu z uczestników wycieczki kulturowo-historycznej zorganizowanej na finał I trymestru Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego, podsumowało nasz wyjazd do miasteczka Biecz i „Karpackiej Troi” w Trzcinicy, który miał miejsce 23 maja 2019 roku.


Pomimo deszczowego tygodnia grożącego powodzią w naszym regionie, pogoda podczas wycieczki była dla nas niebywale łaskawa. Po przybyciu do Biecza udaliśmy się do jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście, do Domu z Basztą. Muzeum Dom z Basztą to niezwykła budowla, zbudowana w oparciu o wykorzystanie średniowiecznych murów miejskich. Niebywałe bogato wyposażone sale ekspozycyjne związane z tematyką aptekarstwa, etnografią, muzykologią czy sztuką sakralną i kulturą mieszczańską, wzbudzały u niemalże wszystkich uczestników projektu zachwyt. Przemieszczając się wśród ekspozycji etnograficznych, u wielu uczestników wróciły wspomnienia dzieciństwa, czy choćby czar babcinej chaty…

Nie było czasu na zwiedzanie „Małego Krakowa”, ale trudno było nie zawitać do miejsca szczególnego – bieckiej kolegiaty pw. Bożego Ciała. Ogrom bogactwa wnętrza i różnorodności stylów doprawdy wprawia w zachwyt! Wielu nie mogło oderwać oczu od wspaniałych ołtarzy we wnętrzu kolegiaty, a jeszcze inni usilnie próbowali odczytać staropolskie XVI – wieczne inskrypcje na alabastrowo-marmurowym epitafium zięcia założyciela Zakliczyna Spytka Wawrzyńca Jordana, kasztelana i starosty bieckiego - Mikołaja Ligęzy. Biecz znany jest z historii jako kuźnia katów, ale też był stolicą Polski w latach 1311-1312, kiedy to przebywał tutaj wraz z całym dworem król Władysław Łokietek.
Z Biecza wyruszyliśmy do Trzcinicy, gdzie w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” zapoznaliśmy się z dziejami osadnictwa przedchrześcijańskiego na tym obszarze Karpat. Tutaj kolejne, ogromne zaskoczenie, wszakże można było się dowiedzieć, że pierwszy gród w Trzcinicy ludzie wybudowali już między 2100 a 1650 rokiem przed Chrystusem! Potem do tutejszego grodu zawitała ludność kultury Otomani-Füzesabony, która przywędrowała tutaj z obszaru dzisiejszej Słowacji. Odtworzone w skansenie budowle i wały doskonale uzmysłowiły ogrom prac osadniczych ówczesnej ludności i ich sposób życia. Zgodnie z planem Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego, celem wyjazdu do Karpackiej Troi, były warsztaty z ceramiki i łucznictwa; grupą łuczników dowodził koordynator Mateusz Reczek, a grupą ceramiczną koordynatorka Ewelina Siepiela. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników ZUL-u.

Opuszczając Kapracką Troję, w drodze powrotnej do Zakliczyna, wielu uczestników ZUL-u przypomniało sobie wykłady Krzysztofa Moskala czy Andrzeja Szpunara, podczas których była mowa o grodach wczesnosłowiańskich w Roztoce i Zawadzie Lanckrońskiej. Niektórzy nawet wyrazili żal, że jak dotąd nikt nie zajął się odtworzeniem i częściową rekonstrukcją grodziska w gminie Zakliczyn, jak choćby najbardziej znanego, pochodzącego z wczesnego średniowiecza grodziska w Zawadzie Lanckorońskiej.

I Trymestr Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego dobiegł końca, ale już 6 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy do ratuszowej sali im. S. Jordana na inaugurację kolejnego, II trymestru, który rozpocznie się wykładem inż. Piotra Witalisa, a temat wykładu, to „Skarby kopalne Ziemi Zakliczyńskiej”.

zulProjekt pod nazwą Zakliczyński Uniwersytet Ludowy realizowanego przez stowarzyszenie "Klucz" przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Fotorelację przygotował dla Zakliczyninfo Stanisław Kusiak.

 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja
 karpackatroja karpackatroja karpackatroja

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.