tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

Czytaj więcej: Poetka Ewa Stadtmüller gościem specjalnym uroczystej Gali  podsumowującej Gminny Konkurs...15 marca br. miała miejsce uroczysta Gala Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej. Ośrodek gościł znaną krakowską poetkę, autorkę wielu książek i tekstów piosenek dla dzieci - Ewę Stadtmüller oraz uczniów szkół z całej gminy.Czytaj więcej: Poetka Ewa Stadtmüller gościem specjalnym uroczystej Gali  podsumowującej Gminny Konkurs...

Trzy lata temu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej rozpoczął realizację cyklu projektów poświęconych twórczości poetów i pisarzy, którzy tworzyli dla Czytaj więcej: Poetka Ewa Stadtmüller gościem specjalnym uroczystej Gali  podsumowującej Gminny Konkurs...dzieci. Zrealizowaliśmy już projekty: „Julian Tuwim dzieciom”, „Maria Konopnicka dzieciom” oraz „Jan Brzechwa dzieciom” W tym roku podjęliśmy się realizacji kolejnego projektu, a mianowicie „Ewa Stadtmüller dzieciom”.
Niezmiennie, po raz czwarty, inicjatorami i twórcami projektu pozostają: p. Maria Dudek, p. Urszula Mazgaj oraz p. Krystyna Ojczyk - Średniawa przy wsparciu Dyrekcji oraz działającego przy naszym Ośrodku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W stronę tęczy”.

Czytaj więcej: Sesja Rady z pożegnaniem Wiceburmistrza w tleMarcowa sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie w której uczestniczył komplet radnych, radni Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion oraz Adam Czaplak a także kierownictwo Urzędu Miejskiego; burmistrz Dawid Chrobak, sekretarz Janusz Krzyżak, skarbnik Urszula Nowak oraz m.in.: szefowie jednostek organizacyCzytaj więcej: Sesja Rady z pożegnaniem Wiceburmistrza w tlejnych; Tadeusz Bukry – kierownik ZUK, Zuzanna Filipska – kierownik GOPS oraz dyrektor ZCK Kazimierz Dudzik, rozpoczęła się od pożegnania zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Stanisława Żabińskiego. Po tej szczególnej chwili radni przystąpili do realizacji porządku obrad. Burmistrz Dawid Chrobak zdał relację ze swojej działalności międzysesyjnej. W okresie między 17 a 18 sesją odbyło się sporo zebrań, uroczystości, narad i uzgodnień. Dobiegła końca kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, odbyło się doroczne, walne zebranie członków zakliczyńskiego oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła, wiele spotkań Burmistrza poświęconych było pozyskaniu środków zewnętrznych do budżetu Gminy, to m.in. dotyczy wyjazdów do Warszawy, udziału w spotkaniach dotyczących programu subregionalnego oraz programu pod tytułem Centrum Usług Wspólnych. Zarysowuje się nadzieja, że być może pod koniec roku ruszą wreszcie środki z unijnej perspektywy 2014 – 2020 ponieważ pojawiają się pierwsze nabory, m.in. w ramach programu subregionalnego. Burmistrz brał udział w spotkaniu mającym na celu założenie stowarzyszenia gmin polskich pod nazwą Związek Samorządów Polskich.

Komunikat Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała na temat możliwości wykorzystania znaku CHNP przez producentów „Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca” / ”Fasoli z Doliny Dunajca”

Czytaj więcej: Certyfikat Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że od dnia 08 marca 2016 roku Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała na mocy umowy nieodpłatnego przekazania przez Likwidatora Spółdzielni „Dolina Dunajca” przejęła certyfikat i prawa wynikające z certyfikatu produktu regionalnego „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca” lub „Fasola z Doliny Dunajca” oznaczonego Chronioną Nazwą Pochodzenia Unii Europejskiej (CHNP). Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zobowiązała się do pełnienia obowiązków wynikających z wymogów certyfikatu na całym obszarze uprawy „Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca” - to jest na obszarze jedenastu gmin ujętych w certyfikacie.

Czytaj więcej: 18. sesja Rady Miejskiej w dniu 18 marca Tak się złożyło, że 18. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie obecnej kadencji odbędzie się 18 marca 2016 roku. Radni radzić będą w Sali im. S. Jordana w ratuszu, a przewodnicząca Anna Moj przygotowała dwunastopunktowy porządek obrad. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad – aby obrady były prawomocne z piętnastu radnych musi być obecnych co najmniej ośmiu – nastąpi przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. To są tzw. szybkie, porządkowe punkty i jeszcze nigdy jak pamiętam, nie zdarzyło się, aby obrady Rady Miejskiej były nieprawomocne lub by radni nie przyjęli protokołu z poprzedniej sesji. Kolejne trzy punkty zazwyczaj trwają dość długo, bowiem najpierw Burmistrz składa sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, następnie radni wnoszą interpelacje i składają wnioski i ewentualnie w wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady głosu udziela gościom sesji. Podczas piątkowej sesji radni podejmą uchwały budżetowe, a konkretnie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Zakliczyn na 2016 rok oraz zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakliczyn.

Czytaj więcej: „Niezłomnym – Ojczyzna”„Bo gdy gaśnie pamięć ludzka,
Dalej mówią kamienie”.

Ks. Kard. Stefan Wyszyński

5 marca 2016 r. trzydziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie wraz z opiekunami wzięła udział w odsłonięciu pierwszych tablic z nazwiskami żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego z dawnych województw: krakowskiego, katowickiego, lubelskiego i rzeszowskiego. Tablice te zostały umieszczone na rewersie Pomnika Niezłomnym – Ojczyzna przy kościele św. Bartłomieja w Morawicy k/Krakowa.

Czytaj więcej: IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” II edycja w ZakliczynieOficjalne świętowanie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma zaledwie sześcioletnią historię. W Zakliczynie 1 marca świętowaliśmy po raz siódmy. Gdy w 2010 roku Śp. Prezydent Lech Kaczyński ogłosił inicjatywę ustanowienia tego święta, młodzież i nauczyciele ze Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego PTTK działającego przy Gimnazjum w Zakliczynie zareagowali spontanicznie i 1 marca pojCzytaj więcej: IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” II edycja w Zakliczynieawili się przy pomniku w Rynku ze zniczami, skromną wiązanką kwiatów i biało-czerwonymi flagami. Nie wszyscy patrzyli na to przychylnym okiem, potwierdzając tym samym, że komunistą prawie się udało „wykląć”, pohańbić i wymazać z pamięci Tych, którzy nie zgodzili się na nową sowiecką okupację. Jednak pamięć i cześć dla poległych lub zamordowanych bohaterów wracała z każdym rokiem coraz mocniej i wyraźniej. Ci, którzy skazani zostali na zapomnienie, „stali się ziarnem”, którego plon obserwujemy dzisiaj. Młodzież pamięta, młodzież aktywnie świętuje, młodzież domaga się prawdy i ukarania żyjących jeszcze oprawców. Nie tylko młodzież. Najstarszy uczestnik tegorocznego biegu miał 75 lat.

Czytaj więcej: Jodełką na Jurasówce i w JastrzębiejProjekt „Jeżdżę z głową” to ciekawa i pożyteczna oferta edukacyjna w zakresie krzewienia zdrowego stylu życia i rekreacji w naszych szkołach. Nauka szusowania na nartach obejmowała adeptów z klas 3 i 4 z większości szkół gminy.

- Ogółem blisko 70 uczniów pobierało pierwsze, narciarskie szlify pod okiem zawodowych instruktorów. Na ten cel przeznaczona została kwota ok. 22,5 tys. złotych, z czego 10,5 tys. zł przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, resztę pokryły dotacja Urzędu Miejskiego i wpłaty rodziców - informuje inspektor oświaty UM Agnieszka Malisz, koordynatorka programu.

Czytaj więcej: Ochrona BurmistrzaSądząc po tytule oraz zdjęciu można by dojść do wniosku, że Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak zatrudnił ochronę. Nic takiego oczywiście nie ma miejsca. Na zdjęciu oprócz Burmistrza pozują koledzy oraz jedna koleżanka ze Społecznej Straży Wędkarskiej utworzonej przy Kole PZW w Zakliczynie. Wszem i wobec ogłaszamy, iż od tego roku zamierzamy na poważnie zająć się kłusownictwem, nielegalnym połowem ryb oraz porządkiem nad wodą. Do SRR zgłosiło się osiem osób. Komendantem SSR został kol. Paweł Cieśla i to on będzie zarządzał kontrolami na naszym terenie. Pozostali strażnicy to kol. Ewelina Molenda, kol. Marek Górowski, kol. Sławomir Krzemień, kol. Mirosław Karczyński, kol. Jan Dolasiński, kol. Andrzej Świątek-Chudzio oraz kol. Michał Janik. Burmistrz przekazał każdemu Strażnikowi kamizelki, które będą znakiem rozpoznawczym. Na kamizelce widnieje z tyłu napis Społeczna Straż Wędkarska, a z przodu logo Gminy Zakliczyn. Burmistrz złożył gratulacje strażnikom, że zgłosili się do tej inicjatywy i będą pilnować porządku nad wodą.

Czytaj więcej: EDK rusza po raz czwarty „Nie pamiętam kiedy ostatnio tyle się modliłem. Podczas EDK miałem wystarczająco czasu, żeby modlić się we wszystkich ważnych dla mnie intencjach.”

„Stworzyliśmy małą grupkę pielgrzymów, teoretycznie byłem najsłabszy. (...) Nie pamiętam dokładnie stacji 8, 9, kiedy nasza grupka już nie istniała, gdy chyba szedłem już tylko z jednym ze współpielgrzymów. Miałem problem wstać z kolana, musiałem się zmuszać do ruszenia z miejsca. W okolicach stacji 11, kiedy już szedłem sam, miałem poważny kryzys - było mi słabo, zacząłem tracić świadomość - modlitwa do Jezusa o pomoc, by podtrzymał mnie na siłach - dodał ich jeszcze ciut, jeszcze trochę wspomógł, wtedy już miałem problemy z czytaniem, z widzeniem, z chodzeniem klękaniem i wstawaniem, z samym sobą... Niosłem krzyż. Tak naprawdę, dopóki nie odczuwałem trudów pielgrzymowania, nie miało dla mnie znaczenia jak go niosę - na ramieniu, w ręce, z tyłu, z boku. Dopiero gdy dopadały mnie trudy, nie wiem nawet jak to się stało, krzyż zaczął iść przede mną, w wyciągniętej ręce. Tak jak powinno być w życiu, powinienem iść za krzyżem, wtedy krzyż stał się też pomocą, podporą podczas rozważań, można było oprzeć na nim zmęczoną głowę i doznać ulgi - taki wymiar fizyczny, który całkowicie odnosi się do wymiaru duchowego. Krzyż jest podporą w trudach życia - odpoczynkiem i wsparciem.”

Czytaj więcej: Pierwszy taki ślub w Zakliczynie To była prawdziwa niespodzianka i bardzo miłe zaskoczenie dla młodej pary – mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zakliczynie Lucyna Skalska. 4 marca 2016 roku po raz pierwszy (przynajmniej w najnowszej historii Zakliczyna), burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak skorzystał ze swoich ustawowych uprawnień i udzielił ślubu młodej parze; Pani Młoda mieszkanka gminy Zakliczyn z Wróblowic - Jej Wybranek z Siemiechowa z gminy Gromnik. Ustawa „Prawo o aktach stanu cywilnego” w myśl art.6 stanowi, że kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest wójt, burmistrz, prezydent. W praktyce ten zapis jest niemal nie stosowany. – Pytałam moich poprzedniczek czy zdarzyło się, aby wójt naszej Gminy kiedykolwiek skorzystał z tych uprawnień, ale żadna z poprzednich kierowników USC nie przypomina sobie takiej sytuacji – dodaje Lucyna Skalska. Ja zapytałem najdłużej sprawującego władzę w Zakliczynie Kazimierza Kormana czy udzielił osobiście kiedykolwiek ślubu i odpowiedź też była przecząca.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych