Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czytaj więcej: 13. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie 27 listopada w piątek obradowała Rada Miejska w Zakliczynie po raz trzynasty w tej kadencji. Choć to Czytaj więcej: 13. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie była 13 sesja Rady Miejskiej, to nie można napisać że była pechowa – może, gdyby tak bardzo chciało się poszukać, to z pewnym drobnym wyjątkiem, ale po kolei. Przewodnicząca Anna Moj bardzo sprawnie przeprowadziła obrady, które rozpoczęły się w południe i zakończyły po niespełna czterech godzinach. W obradach obok 14 radnych uczestniczyli radni Rady Powiatu Tarnowskiego; Irena Kusion, Adam Czaplak i Kazimierz Korman, burmistrz Dawid Chrobak, skarbnik Gminy Urszula Nowak, kierownik Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz Bukry, dyrektor ZCK i wiceprezes LGD Dunajec – Biała Kazimierz Dudzik, pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za projektu uchwał prezentowanych na sesji, sołtysi, a także student który w ten sposób przygotowywał materiał na zaliczenie z obszaru wiedzy o administracji publicznej, samorządowej.

Czytaj więcej: LGD Dunajec – Biała z nową strategią na lata 2014 - 20W czerwcu tego roku Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała wybrała nowe władze; Zarząd, Radę Decyzyjną i Komisję Rewizyjną. Przed nowymi władzami Stowarzyszenia stanęło wiele pilnych spraw do rozwiązania. Po pierwsze okazało się, że kasa LGD jest pusta i należało jakoś poradzić sobie z problemem utrzymania Biura LGD w którym zatrudnionych było w formie etatowej 4 pracowników, tj.; poprzedni prezes Stanisław Haraf (pół etatu), ponadto na pełnych etatach kierownik Biura Jan Czaja oraz dwie pracownice; Urszula Żabińska i Katarzyna Wyka. Zarząd zwrócił się z prośbą do gmin członkowskich (Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn) z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości po 15 tys. zł z zapewnieniem spłaty do końca roku 2015. Gminy pozytywnie odpowiedziały na tą prośbę. W tym czasie umowa z byłym prezesem została wypowiedziana i Stanisław Haraf odszedł z listy płac we wrześniu, natomiast nowy prezes Paweł Smoleń jest wynagradzany w formie umowy cywilnej, co daje wymierną korzyść finansową. W połowie listopada wpłynęły na konto LGD środki finansowe i natychmiast pożyczka została zwrócona gminom.

Czytaj więcej: Idzie rewolucja, albo jak kto woli sanacja Nie wiem czy rządowi pani Beaty Szydło uda się przeprowadzić w Polsce rewolucję ustrojową, ale pewny jestem, że rząd PiS jest zdeterminowany do realizacji tej rewolucji, czy też sanacji państwa, co potwierdził w exposé Beaty Szydło i wystąpieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego w dniu udzielenia przez Sejm votum zaufania dla Rządu, 18 listopada 2015 roku.

O co chodzi z tą rewolucją, albo jak kto woli sanacją ?

Na początek kilka zdań o tym, co oznacza świadomie przeze mnie użyte sformułowanie rewolucja ustrojowa, choć ze zdziwieniem konstatuję, że nikt w ten właśnie sposób nie nazwał zapowiedzi rządzącej od 16 listopada 2015 roku ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli bowiem PiS chce przestawić Polskę ze ścieżki neoliberalnego systemu na ścieżkę reformizmu – a chce! – m.in. poprzez odbudowę polskiego przemysłu, wyrównanie szans polskich przedsiębiorców z globalnymi korporacjami drenującymi polską gospodarkę, ochronę strategicznych obszarów państwa takich jak energetyka i rolnictwo, odblokowanie drobnej przedsiębiorczości, podniesienie prestiżu szkoły i nauczyciela, to tylko te zamiary zasługują na miano rewolucji ustrojowej. Jeśli PiS mówi, że Polak ma prawo do godnej pracy i godnego wynagradzania, ma prawo dożycia do emerytury, że rodzina jest fundamentem przyszłości państwa i należy jej się wsparcie ze strony państwa, że nie tylko wielkie centra metropolitalne, ale też prowincja ma prawo do rozwoju – to tylko te zamiary zasługują na miano rewolucji.

Czytaj więcej: Zasługujesz na pełny portfel! Niezależnie od poglądów politycznych, każdy z nas jest domowym ministrem finansów. Bo każdy z nas zarządza budżetem swoim albo całej rodziny. Jak to robić mądrze, tak żeby być gotowym na planowane inwestycje i niespodziewane wydatki? Najlepiej korzystać z zintegrowanej oferty nowoczesnych finansów dla każdego jaką oferuje SKOK Jaworzno!

Czego możesz oczekiwać od jaworznickiej Kasy? Po pierwsze to z czego korzysta się na co dzień czyli Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy. Członkowie SKOK Jaworzno mają do dyspozycji darmowe konto, w ramach którego mogą również korzystać z poręcznej karty Visa, szerokiej sieci bankomatów i wygodnej bankowości internetowej.

Czytaj więcej: Wyniki 21. Ulicznego Biegu Niepodległości w ZakliczynieKlasyfikacja końcowa 21. UBN, 11 listopada 2015

Zawody pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

Patroni: Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Organizator: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn

 

Czytaj więcej: Konkurs ofertowy na najem lokalu w ratuszuDyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury ogłasza konkurs ofertowy na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w ratuszu - pomieszczenia przeznaczonego na cele gastronomiczne (obecna restauracja – pizzeria „Rycerska”).

Regulamin Konkursu Ofertowego

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs jest organizowany przez Zakliczyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Zakliczynie, Rynek 1. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z późn. zm. )

II. Przedmiot konkursu:

Lokal użytkowy położony na parterze budynku ratusza, Zakliczyn, Rynek 1. Lokal przeznaczony jest na działalność: gastronomiczną. W skład lokalu o pow.74.5 m kw. wchodzą: - sala kuchenna z zapleczem, sala konsumpcyjna, magazynek z zapleczem socjalnym. Lokal wyposażony jest w instalacje wod.- kan., gazową, elektryczną. Warunki uczestnictwa w konkursie: stawka wyjściowa czynszu najmu wynosi 25 złotych za 1 m kw. powierzchni miesięcznie (bez podatku VAT, opłat od dostarczanych mediów, podatku od nieruchomości). Lokal zostanie wynajęty na czas określony - 3 lata. Wadium w wysokości 2000,00 złotych (słownie; dwa tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 01 grudnia 2015 r. do godziny 12.00 na konto numer: 94 8589 0006 0140 0000 0651 0001 w Banku Spółdzielczym Rzemiosła O/Zakliczyn. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu najmu lokalu oferentowi, który wygra przetarg. Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w Biurze Instruktorskim Zakliczyńskiego Centrum Kultury na poddaszu ratusza, pokój numer 5 z dopiskiem „Konkurs ofertowy - gastronomia ” do dnia 01 grudnia 2015 r. do godz. 14.00.

Czytaj więcej: W duchu patriotycznym…W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w hali sportowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie spotkała się społeczność placówki, by uczcić 97. rocznicę powstania niezawisłej i suwerennej Polski. O meandrach historii opowiadał program w wykonaniu uczniów szkoły, opracowany i przygotowany przez grono wychowawców, który obfitował w nastrojowe wykonania pieśni legionowych i patriotycznych, z komentarzem w stylu... Bogusława Wołoszańskiego.

Uroczystość zbiegła się z rozstrzygnięciem konkursów o tematyce niepodległościowej, plastyczne prace zaprezentowano w sali na planszach. Laureaci otrzymali z rąk pana burmistrza dyplomy i nagrody książkowe. Doceniono też autorów zwycięskich wieńców w powiatowym konkursie w Łowczówku.

Czytaj więcej: 97. rocznica odzyskania wolności miała godną oprawęBogaty program oficjalnych, zakliczyńskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości został przeprowadzony w trzech miejscach: w kościele św. Idziego, w ratuszu i na rynku. W zakliczyńskiej farze odprawiona została przez ks. Pawła Mikulskiego Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem Strażackiej Orkiestry Dętej i pocztów sztandarowych. Po Eucharystii chór nauczycieli i uczniów pod kierunkiem Adama Pyrka na tle specjalnie tu przyszykowanej scenografii zaprosił wiernych do wspólnego śpiewu patriotycznych pieśni. Po przemarszu pod pomnik ofiar wojen i prześladowań komunistycznych złożone zostały tu kwiaty i zaprezentowano zwycięskie, piękne wieńce nagrodzone w konkursie w Łowczówku (patrz na łamach portalu).

Czytaj więcej: Śniadanie daje moc!Takie hasło przyświeca prozdrowotnej akcji skierowanej do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Pokłosiem programu będzie utworzenie w klasach 0-3 Klubu Śniadanie Daje Moc, w którym dzieci dowiadywać się będą o roli prawidłowego żywienia i 12 zasadach zdrowego odżywiania. Organizatorem programu „Śniadanie Daje Moc” jest Partnerstwo dla Zdrowia - koalicja: Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytutu Matki i Dziecka – wiodącej w kraju instytucji naukowej i medycznej. W zeszłym roku w ponad 500 polskich szkołach podstawowych uczniowie próbowali pobić Rekord Guinnessa w organizacji największej lekcji przygotowania zdrowego śniadania. Niemal w tym samym czasie, w ponad 7 tys. szkół, 142 tys. uczniów zjadło razem śniadanie.

Znaleziono pieska

Czytaj więcej: Komunikaty, ogłoszenia W dniu 6 listopada 2015 roku, na terenie Gminy Zakliczyn w miejscowości Paleśnica, został znaleziony piesek którego zdjęcie zamieszczamy obok.
Piesek jest młody, bardzo sympatyczny, wesoły, przyjacielski.
Szukamy właściciela lub osoby zainteresowanej przygarnięciem pieska.
Kontakt z Urzędem Miejskim w Zakliczynie pod nr 14 632-64-71 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, a w dni pomiędzy godzinami 7.45 a 15.45 lub pod nr tel. kom. 664171313.
Zapraszamy do kontaktu.

Podatek

Przewodniczący Miasta Zakliczyn informuje, że będzie pobierał IV ratę podatku w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie przy ul. Rynek 32 (parter) w dniach od 12 do 13 listopada 2015 roku w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz w domu przy ul. Mickiewicza 59 w godzinach od 16:30 do 18:00. Telefon: 14 66 53 177, kom. 664 432 769

 

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych