Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czytaj więcej: Pieski czekają na właścicieliCzytaj więcej: Pieski czekają na właścicieliW dniu 24 lutego 2016 r. na terenie Gminy Zakliczyn w miejscowości Gwoździec oraz w dniu 26 lutego 2016 r. na terenie miejscowości Zakliczyn ul. Ruchu Oporu zostały znalezione pieski których zdjęcie zamieszczamy obok.

Pieski są bardzo sympatyczne, wesołe, przyjacielskie.

Szukamy właścicieli lub osób zainteresowanych przygarnięciem piesków.

Czytaj więcej: Pan Kazimierz - stulatek z Melsztyna, a właściwie z Faliszewic Dziś – 4 marca – imieniny obchodzi Kazimierz. Najokazalej solenizanci z 4 marca mogą obchodzić swoje święto w Wilnie, gdzie tradycyjnie w tym dniu organizowany jest Wileński Jarmark Kaziukowy ku czci patrona Litwy św. Kazimierza. O wileńskich Kaziukach napiszę może przy innej okazji, bo tym razem chciałbym nieco więcej miejsca poświęcić Kazimierzowi – 100 latkowi z naszej gminy; konkretnie z Melsztyna, a zupełnie najkonkretniej z Faliszewic.

1 marca 2016 roku Czytaj więcej: Pan Kazimierz - stulatek z Melsztyna, a właściwie z Faliszewic pan Kazimierz Kmieć rozpoczął właśnie drugą setkę swojego życia. Z tej to okazji – w dniu urodzin – szacownego Jubilata odwiedził burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak wraz z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zakliczynie Lucyną Skalską, którzy w imieniu społeczności gminnej złożyli panu Kazimierzowi najlepsze, urodzinowe życzenia. Ponadto Dawid Chrobak wręczył Panu Kazimierzowi list gratulacyjny, pamiątkową statuetkę oraz okazały kosz kwiatów. Jubilat choć dużo w życiu widział, to jednak wizytą gminnych dostojników nieco był stremowany, no i jeszcze trzeba było pozować do zdjęć.

Czytaj więcej: Walne zebranie OSP Stróże: rozbudowa czy remont?Stróscy fajermani spotkali się w sporym gronie w swojej remizie, by podsumować ubiegły rok, przyjąć plan pracy na rok bieżący i wybrać nowe naczalstwo jednostki.

Ten ostatni punkt zebrania okazał się czystą formalnością, bowiem po uzyskaniu absolutorium obecny Zarząd, w niezmienionej obsadzie, zyskał mandat na kolejną 5-letnią kadencję. A więc, funkcję prezesa nadal pełnić będzie dh Janusz Jaszczur, zaś pozostali członkowie Zarządu, wybrani w jawnym głosowaniu, to: zastępca prezesa – Antoni Jaszczur, naczelnik – Antoni Teper, zastępca naczelnika – Piotr Piechnik, skarbnik – Antoni Kaczmarczyk, sekretarz – Jarosław Nowak, członkowie – Dariusz Byrgiel i Marcin Stec, protokolant – Damian Falkowski.

Czytaj więcej: O bezpieczeństwie i nie tylko o tym17. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie odbyła się 19 lutego w piątek, a porządek sesji został zawarty w 12 punktach, w tej liczbie radni przyjęli siedem uchwał w 8 punkcie porządku obrad. Od razu należy napisać, że nie były to uchwały szczególnej doniosłości, ot; takie, które porządkują sprawy budżetowe (zmiany w bieżącym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej – w sumie dwie uchwały), kolejne dwie uchwały dotyczyły korekt w uchwałach z obszaru realizacji programu pomocy społecznej, jedna uchwała zezwalająca na nabycie nieruchomości – przy czym dotyczy to porządkowania statusu własnościowego kilkuarowego gruntu. Na chwilę zatrzymajmy się przy dwóch uchwałach. Pierwszą z nich jest zawarcie porozumienia międzygminnego o Czytaj więcej: O bezpieczeństwie i nie tylko o tymwspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Po tym długim tytułem kryje się porozumienie zawarte pomiędzy kilkoma gminami, gdzie Zakliczyn jest liderem, w sprawie zakupu energii elektrycznej. Dzięki grupie oferta jest atrakcyjna a wartość faktur za zużyty prąd niższa. Na razie szacuje się, że w skali naszej gminy może to być kwota ok. 40 do 50 tys. zł. Druga z uchwał dotyczyła wyrażenia zgody przez Radę na przystąpienie przez Gminę Zakliczyn do projektu pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych.” Tak właśnie nazywa się program, dzięki któremu Urząd Miejski w Zakliczynie będzie stawał się bardziej nowoczesny i bardziej elektroniczny. Rzecz dotyczy m.in. wyposażenia zakliczyńskiego magistratu w serwery komputerowe. W programie przewidziane są też szkolenia dla pracowników UM.

Czytaj więcej: Poseł Wojtkiewicz na nartach uczcił pamięć Marii KaczyńskiejMocno związany z gminą Zakliczyn (tutaj ma m.in. filię swojego biura poselskiego) poseł Michał Wojtkiewicz wziął udział w IV Memoriale Marii Kaczyńskiej, który odbył się w Rabce-Zdroju. Na stoku narciarskim szusował m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, wicepremierem Piotrem Glińskim oraz ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem.

Rozgrywany systematycznie od czterech lat memoriał ma na celu upamiętnienie postaci ś.p. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej, która jako mieszkanka Rabki m.in. w latach 1958-61 uczęszczała do tamtejszej szkoły średniej – Liceum im. Eugeniusza Romera. I tym razem w poszczególnych kategoriach, dostosowanych do wieku uczestników, rywalizowały dzieci oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich. Swoją kategorię – VIP-a mieli też politycy.

Czytaj więcej: Wicewojewoda Józef Gawron w Zakliczynie Na zaproszenie burmistrza Dawida Chrobaka oraz przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Moj, w piątek 19 lutego, wicewojewoda Małopolski Józef Gawron przyjechał do Zakliczyna by spotkać się z samorządowcami naszej Gminy. – Jesteśmy organizacyjnie już gotowi i ciężko pracujemy nie tylko w Krakowie na ul. Basztowej, ale w delegaturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego mamy cotygodniowe dyżury – powiedział na wstępie Józef Gawron – dużo zadań i dwa wielkie wyzwania, które stoją przed nami w najbliższych tygodniach i miesiącach; to wdrożenie rządowego programu „Rodzina 500+” oraz przygotowanie Krakowa i Małopolski do Światowych Dni Młodzieży podczas których spodziewamy się ok. 2 milionów gości z całego świata. Dla Krakowa, miasta liczącego niespełna 800 tys. mieszkańców, to wielkie logistyczne wyzwanie daleko większe niż organizacja wielkich imprez sportowych, jak np. mistrzostwa Europy. Do Polski przyjedzie młodzież, która za kilka, kilkanaście lat będzie elitą w swoich krajach, więc pod względem budowania dobrego obrazu i promocji naszego kraju ma to wielkie znaczenie. Jeśli chodzi o program „Rodzina 500+”, to rozpoczynamy właśnie szkolenia do obsługi tego programu dla pracowników gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Po raz pierwszy od dawna dzieje się tak, że rząd oprócz zlecenia zadania administracji samorządowej daje też środki samorządom na realizację zadania. Każda gmina otrzyma 2% z przysługującej na jej terenie puli finansowej programu „Rodzina 500+” .

Czytaj więcej: Czy powstanie Gminna Rada Seniorów ? 17 lutego w Sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbyło się interesujące spotkanie seniorów z Martą Tarabułą – Fiertak i Anną Malik reprezentującymi Fundację Aktywnej Edukacji z Porąbki Uszewskiej. Fundacja realizuje projekt pod nazwą "Seniorzy Współdecydują ‐partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin." Mimo, że w programie nie ma gminy Zakliczyn, to jednak, jak podkreślała prezes Fundacji Marta Tarabuła – Fiertak, dzięki dobrym kontaktom z paniami; Anną Moj i Ewą Jóźwiak oraz efektywną współpracą z seniorami z gminy Zakliczyn, nasza gmina „zastąpiła” w programie gminę Borzęcin. Spotkanie w ratuszu – jak podkreślały organizatorki – doszło do skutku dzięki przewodniczącej Rady Miejskiej Annie Moj, która służyła swoją wiedzą i pomocą w cyklu zajęć odbywających się w ramach „Akademii dla Aktywnych” w Paleśnicy. Do ratusza przybyli seniorzy z Zakliczyńskiego Klubu Seniora oraz uczestnicy „Akademii dla Aktywnych” – ośrodka z Paleśnicy funkcjonującego pod egidą stowarzyszenia SPON „Bez barier”. Wśród gości spotkania obok organizatorki Anny Moj pojawili się; Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK i prezes stowarzyszenia „Klucz”, Ewa Jóźwiak i Jerzy Woźniak ze stowarzyszenia SPON „Bez barier”, burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Czytaj więcej: Zmiany w Zarządzie OSP Gwoździec: naczelnik prezesem„Mundur zobowiązuje!” – tak odpowiedział burmistrz Dawid Chrobak na podziękowanie nowo wybranego prezesa gwoździeckiej straży – druha Stanisława Nadolnika - za deklarację sfinansowania kapitalnego remontu leciwego Stara 266, będącego na wyposażeniu jednostki od 15 lat. Włodarz gminy od kilku lat należy do OSP w Gwoźdźcu, nie dziwi więc fakt, że wyciąga pomocną dłoń do macierzystej jednostki, mając na uwadze, że - po pierwsze: taki ciężki wóz bojowy jest w gminie niezwykle potrzebny, po drugie: cena remontu wyniesie ok. 220 tys. zł, a więc dużo mniej niż zakup nowego pojazdu, o co zabiegali zakliczyńscy strażacy (ew. kredytowanie przez samorząd gminy nowego Kamaza za 750 tys. zł), po trzecie: niezbędne środki do przeprowadzenia napraw pochodzić będą z różnych źródeł, również zewnętrznych; burmistrz D. Chrobak prowadzi rozmowy z prezesami: powiatowym i wojewódzkim straży pożarnej ws. partycypacji w kosztach modernizacji gwoździeckiego Stara.

Czytaj więcej: Subregionalna mizeria Około  4 lata temu z wielkim zadęciem potworzono subregiony w Małopolsce, które miały wymyślić plan na zagospodarowanie i sensowne wydanie pieniędzy z perspektywy unijnej 2015 – 2020. Tak powstał Subregion Tarnowski skupiający gminy powiatów; brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasto Tarnów będące na prawach powiatu. Założenie przyświecające tworzeniu subregionów szczytne; no bo jak budować infrastrukturę, to z rozmachem i spójną. Tą spójność w naszym przypadku miał zapewnić obszar mniej więcej dawnego województwa tarnowskiego poza Bochnią która czuje się bardzo krakowska i poza Dębicą która jest już bez żadnego zresztą żalu - podkarpacka. Na samo zagospodarowanie turystyczne subregionu miała pojawić się kwotą 220 milionów złotych, a do planowanych projektów turystycznych na terenie subregionu jako lidera wybrano stowarzyszenie Tarnowska Organizacja Turystyczna na czele której stanął ówczesny wicestarosta tarnowski Mirosław Banach.

Mijają dwa lata, w wyniku wyborów samorządowych w 2014 roku następuje zmiana władzy (Mirosław Banach przestaje być wicestarostą i traci zainteresowanie przewodzeniem TOT-owi), planowane środki się kurczą i dziś na projekty turystyczne zostało zaledwie 10% z tego o czym była mowa 4 lata temu - mówi się o niespełna 25 mln zł. Z tych mizernych środków grupa samorządowców z trzech powiatów chciałaby wykreować tzw. Pojezierze Tarnowskie za jakieś 60 mln zł.

W Powiecie zmiany u koalicjanta z PSL – u

Czytaj więcej: Lutowe sesje samorządów; powiatowego i gminnego16 lutego w samo południe na 16. sesji Rady Powiatu Tarnowskiego tej kadencji zbiorą się radni w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W programie sesji są interesujące punkty, m.in. dotyczące przekształcenia szkoły ponadgimnazjalnej w Tuchowie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Radni zapoznają się z sytuacją na rynku pracy w regionie tarnowskim oraz średnią zarobków nauczycieli szkół powiatowych w minionym roku. Rada na tej sesji w dużej części zajmie się sobą, bo zatwierdzi tegoroczne plany pracy swoich komisji i plan własny. W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu Powiatu przez radnego Andrzeja Słowika na poprzedniej sesji RPT w dniu 29 grudnia 2015 roku, należy wybrać nowego członka Zarządu. Ponieważ Andrzej Słowik w Zarządzie reprezentował koalicjanta – Polskie Stronnictwo Ludowe – toteż ruchy kadrowe w tym przypadku należą do PSL. W porządku obrad czytamy, że najpierw będzie rezygnacja radnego z funkcji wiceprzewodniczącego, a więc to któryś z wiceszefów Rady Powiatu (obaj reprezentują PSL – p. K.D.) będzie rekomendowany na funkcję członka Zarządu; Stefan Dzik albo Stanisław Kuropatwa. Który ?

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych