Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czytaj więcej: Nasi na targach China HomelifePo raz pierwszy grupa zakliczyńskich przedsiębiorców i z sąsiednich gmin, miała okazję uczestniczyć w targach China Homelife. Pomysłodawcą i Czytaj więcej: Nasi na targach China Homelifeorganizatorem wyprawy był Roman Skalski – prezes Zakliczyńskiego Forum Przedsiębiorców, którego w tym wspierał aktywnie Urząd Miejski w Zakliczynie. Wśród przedstawicieli lokalnego biznesu i jednocześnie samorządu był radny Józef Wojtas. Chętnych do wyjazdu nie była aż tak wielu, mimo że koszty transportu i zakwaterowania pokrywali organizatorzy Targów, toteż doproszono przedsiębiorców z gminy Ryglice z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Stanaszkiem oraz miasta Brzesko z przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Brzykiem.

Czytaj więcej: Ryszard Knapik ponownie przewodniczącym ZG NSZZ RI Solidarność Walny Zjazd Gminny rolniczej Solidarności zbiegł się w tym roku z obchodami 35. rocznicy rejestracji NSZZ RI Solidarność. Z tego tytułu 11 maja br. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i polskich rolników z udziałem działaczy związkowych, z przewodniczącym Zarządu Gminnego Ryszardem Knapikiem i burmistrzem Dawidem Chrobakiem. Trzy dni wcześniej, tj. 8 maja br., działacze gminnej Solidarności RI spotkali się w ratuszowej Sali im. Spytka Jordana, by podsumować kadencję i wybrać w trybie tajnym nowe władze. Niespodzianki nie było, wspomniany pierwszy i do tej pory piastujący funkcję przewodniczącego gminnego Zarządu – Ryszard Knapik, rolnik z Lusławic, otrzymał mandat zaufania na kolejne 4 lata. W Zarządzie wspierać go będą: Jan Zelek (wiceprzewodniczący), Zbigniew Jachym (skarbnik), Jacek Zapart (sekretarz) i Jan Krzyżak.

Czytaj więcej: „Złom” dla łowczego Świderskiego z okazji 55-lecia KŁ „Melsztyn”Łowczy Jan Świderski otrzymał najwyższe wyróżnienie przyznane przez Polski Związek Łowiecki podczas jubileuszowej gali w Osadzie Wypoczynku i Zdrowia „Modrzewiowe Wzgórze” w Faściszowej z okazji 55-lecia powstania Koła Łowieckiego „Melsztyn” w Zakliczynie. Medal o intrygującej nazwie „Złom” wręczył zasłużonemu łowczemu prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Roman Bukowski. To pierwsze indywidualne wyróżnienie tej najwyższej  rangi w zakliczyńskim kole. Drugim uhonorowanym działaczem KŁ Melsztyn został Antoni Wypasek z Faściszowej, który otrzymał srebrny Medal za Zasługi Łowieckie.

Jubileusz został w zeszłym roku odroczony, wszak 55-lecie istnienia datuje się od 1960 roku, kiedy to KŁ „Melsztyn” wyłączył się z KŁ „Szarak” w Tymowej, przejmując część jego terytorium. Zarząd Koła postanowił urządzić główne uroczystości w w tym roku, w sobotę 28 maja z udziałem blisko setki działaczy Koła i zaproszonych gości.

Czytaj więcej: Alarm bombowy w zakliczyńskim magistracie!W Urzędzie Miejskim w Zakliczynie dzisiaj w godzinach popołudniowych zarządzono ewakuację obsługi referatów i petentów, bowiem pocztą mailową dotarła do magistratu informacja o podłożeniu w budynku bomby. Pojawili się dwaj tarnowscy funkcjonariusze, ponoć z wydziału antyterrorystycznego, w towarzystwie kom. Marka Wilkuszewskiego z Komisariatu Policji w Wojniczu. W magistracie niezbędne informacje uzyskali od wiceburmistrza Dawida Drukały i sekretarza gminy Janusza Krzyżaka.

Czytaj więcej: Kto, ile ma z podatków lokalnych - ranking sąsiedzki gminMinisterstwo Finansów co roku prognozuje dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach. W odniesieniu do 2016 roku podstawę tych wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2014 roku, według stanu na połowę zeszłego roku. Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, tzw. wskaźnik gminny Gg, na ten rok oszacowano na 1 514,27 zł. Co to jest ten wskaźnik Gg i czemu służy ? Wskaźnik Gg oblicza się, dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich gmin w Polsce przez liczbę mieszkańców kraju, a wskaźnik G to liczba, która wyniknie z podzielenia dochodów podatkowych danej gminy przez liczbę jej mieszkańców.

Czytaj więcej: Kierunki rolnicze w ZSP ZakliczynCzytaj więcej: Kierunki rolnicze w ZSP ZakliczynOdpowiadając na zapytanie Rady Miejskiej w Zakliczynie dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego informuje, że szkoła zapewnia kształcenie w dwóch zawodach rolniczych, które dają możliwość nabycia gospodarstwa rolnego.

Są to zawody: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz rolnik. Kształcenie odbywa się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (klasa wielozawodowa).

Zajęcia praktyczne odbywają się w partnerskich gospodarstwach rolnych.

Serdecznie zapraszamy.

Anna Olszańska - dyrektor Szkoły.

 

 

Czytaj więcej: Tu powstała Polska – głosuj na pracę uczniów z WróblowicSerdecznie zachęcamy do oddawania głosów na pracę uczniów V klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wróblowicach. Uczniowie przygotowali gazetę historyczną w postaci prezentacji multimedialnej nawiązującą do Chrztu Polski i jego 1050 rocznicy. Praca przeszła I etap i decyzją komisji konkursowej dostała się pod głosowanie publiczności.

Aby oddać swój głos należy wejść na stronę: http://kulturapiastowdladzieci.pl/index.php/pl/konkurs

I kliknąć w ikonkę GŁOSOWANIE znajdującą się obok pracy piątoklasistów z Wróblowic.

Absolutorium jak z płatka
Czytaj więcej: Rada jedno myśli 20. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie przeszła do historii. W historii lokalnej z pewnością się zapisze, bo to była sesja absolutoryjna; jedno z dwóch, Czytaj więcej: Rada jedno myśli obok sesji budżetowej, najważniejszych posiedzeń w roku Rady. 24 maja w Sali im. S. Jordana nie było żadnych niespodzianek i kilkanaście minut po godzinie 16 – tej, po jednomyślnym głosowaniu Rady Miejskiej, burmistrz Dawid Chrobak oraz skarbnik Urszula Nowak odbierali bukiety kwiatów oraz gratulacje od radnych i sołtysów. To drugie takie absolutorium burmistrza Chrobaka, ale w pierwsze w pełni obecnego Burmistrza skwitowanie.

Czytaj więcej: LGD Dunajec - Biała po ocenie strategii Czytaj więcej: LGD Dunajec - Biała po ocenie strategii 18 maja w siedzibie LGD na ul. Browarki 7 w Domu Strażaka w Zakliczynie zebrał się pierwszy raz od długiego czasu Zarząd LGD Dunajec – Biała i to od razu w towarzystwie przewodniczącego Rady Decyzyjnej LGD Ryszarda Stankowskiego oraz szefa Komisji Rewizyjnej Jacka Filipka. Powód zwołania posiedzenia Zarządu przez prezesa Pawła Smolenia był bardzo istotny. 12 maja w Krakowie Prezes podpisał umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020, a 18 maja w godzinach dopołudniowych Paweł Smoleń w tarnowskim ratuszu uroczyście odebrał z rąk Marszałka Województwa umowę na realizacje LSR w ramach PROW 2014-2020. W zasadzie to tyle można by napisać o pozytywnych aspektach, bo jak tak wejdziemy w szczegóły, to ani nie ma się z czego cieszyć, ani nie ma powodu co uroczyście świętować.

Czytaj więcej: We wtorek sesja absolutoryjna W poniedziałek 23 maja w godzinach popołudniowych zbiorą się na połączonym posiedzeniu Komisje Rady Miejskiej w Zakliczynie, a dzień później, 24 maja 2016 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu o godzinie 13:30 rozpocznie się 20. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie. Proponowany przez przewodniczącą Annę Moj porządek obrad zawiera się w dwunastu punktach, przy czym niewątpliwie najważniejszymi są punkty 7 oraz 8.1 oraz 8.2. W punkcie 7 radni Rady Miejskiej w Zakliczynie rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zakliczyn za 2015 rok. W planie posiedzenia oznaczono, że sprawozdania prezentować będzie skarbnik gminy Urszula Nowak, ale należy przypuszczać, że sekundować Pani Skarbnik będzie burmistrz Dawid Chrobak,  bowiem tuż po tym punkcie sesji nastąpi w formie uchwały Rady Miejskiej zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych