ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej:  „Dobry Samarytanin” doceniony!Miło nam poinformować, że nasza Federacja została laureatem tegorocznej edycji Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt pod tytułem „Dobry Samarytanin” został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów (21 miejsce w Polsce, na ponad 220 złożonych wniosków w priorytecie, i na prawie 4000 w całym konkursie). Podczas uroczystego spotkania w tarnowskim Urzędzie Wojewódzkim, promesę na realizację projektu w ramach ASOS z rąk ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza odebrała dyrektor SFOP w Zakliczynie Barbara Żychowska. „Dobry Samarytanin” właśnie wchodzi w fazę realizacji a trwać będzie do końca 2015r. Działania projektowe skierowane są do 20 seniorów (w wieku 60 lat i więcej), mieszkańców Gminy Zakliczyn, a ukierunkowane będą na aktywizację społeczną tych osób.

Czytaj więcej: Tarnów; PiS deklasuje w wyborczej powtórce26 kwietnia w Tarnowie, w okręgu numer 3 obejmującym dzielnice; Klikowa, Krzyż, Piaskówka i Starówka, odbyła się powtórka wyborów podczas której 7 ugrupowań wyborczych wystawiło 93 kandydatów walczących o 7 miejsc w Radzie Miejskiej Tarnowa. Do urn wyborczych pofatygowało się 4335 osób przy 24325 uprawnionych, co przełożyło się na mizerną frekwencję wynoszącą 17,82%. Przy tak niskiej frekwencji wybory w sposób nie podlegający dyskusji wygrał PiS, na którego kandydatów oddano 1698 głosy, co stanowiło 39,9% i przełożyło się na 4 mandaty. Kandydaci PO uzbierali 774 głosów co stanowiło 18,2%, na najniższym stopniu podium tarnowskich, niedzielnych wyborów uplasował się KW Nowa Prawica z wynikiem 15,8 % i 674 głosujących, natomiast czwarty wynik należy do KW Tarnowianie na które głosowało 472 co dało 11,1%. Zarówno PO jak i KW Nowa Prawica i Tarnowianom przypadło po jednym mandacie.

Czytaj więcej: Pan Burmistrz gościem „ Spotkania z Baśnią” w SP w FaściszowejJak już niektórzy wiedzą, od trzech lat Szkoła Podstawowa im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej średnio raz na miesiąc zamienia się w magiczną krainę, którą odwiedzają postaci z najpiękniejszych baśni z całego świata. Każde takie „Spotkanie z Baśnią” jest niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju ze względu na specjalnych gości, którzy w tym dniu przybywają do szkoły. Zawsze jest wiele chętnych dzieci do uczestnictwa w czytaniu bajek, jednak 21 kwietnia 2015 roku podczas dni otwartych szkoły „ Spotkanie z Baśnią” cieszyło się rekordową frekwencją. To wszystko za sprawą bardzo wyjątkowego gościa, bowiem zaproszenie do naszej szkoły przyjął nikt inny, jak sam Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn - Pan Dawid Chrobak.

Czytaj więcej: Zaproszenie na kolejne Forum PrzedsiębiorcówBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak oraz Prezes Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn – Roman Skalski zapraszają przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 28 kwietnia 2015 roku, początek o godzinie 18.00 w Sali Spytka Jordana w Ratuszu w Zakliczynie.
Głównym tematem spotkania będzie dostępność funduszy Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości w nowym okresie programowania 2014-2020. W spotkaniu weźmie udział Pani Beata Górska-Nieć – p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi Inwestora Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

Orlik w Paleśnicy czynny jest według następującego harmonogramu:

Czytaj więcej:  Plan  funkcjonowania obiektu „ORLIK 2012” w Paleśnicy Poniedziałek 16:00-21:00
Wtorek 16:00-21:00
Środa 16:00-21:00
Czwartek 16:00-21:00
Piątek 16:00-22:00
Sobota 13:00-19:00
Niedziela 13:00-19:00
* termin realizacji zajęć może ulec zmianie po uzgodnieniu z zainteresowaną grupą uczestników

Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają osoby wpisane na listę rezerwacji lub grupy zorganizowane.

Czytaj więcej: Mała matura w Gimnazjach w Zakliczynie i PaleśnicyPunktualnie o godzinie 9 gimnazjaliści z Zakliczyna i Paleśnicy przystąpili do Egzaminu Gimnazjalnego. Dzisiaj pisemny sprawdzian podzielony jest na dwa etapy; najpierw zdający piszą godzinny test z wiedzy o społeczeństwie i historii, dwie godziny później zaliczają język polski (90 minut). W Zakliczynie do egzaminów w pierwszym dniu przystąpiło 118 uczniów i 27 w Paleśnicy. W tym gronie jedna osobaCzytaj więcej: Mała matura w Gimnazjach w Zakliczynie i Paleśnicy zwolniona z egzaminu z wos i historii; Szczepan Zawisza z zakliczyńskiego Gimnazjum jest laureatem Małopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. Pierwszy egzamin nadzorują komisje pod przewodnictwem nauczycieli: Lucyny Motak w Zakliczynie i Haliny Sobol w Paleśnicy, egzamin z języka polskiego nadzorują przewodniczące komisji, odpowiednio: Małgorzata Chryk i Patrycja Świerczek.

Jutro przeprowadzone zostaną egzaminy z przedmiotów przyrodniczych (60 minut) i matematyki (90 minut).

Czytaj więcej: Zaprzyjaźnij się z HarcerstwemSpośród Przyjaciół Harcerzy, ci są dla nas najbliżsi,
którzy nie dla pięknych ideałów, jakiś zasług
czy jeszcze innych względów mają dla Harcerstwa
sentyment, ale ci, którzy sami hasło nasze
realizują w życiu codziennym. Ci wszyscy,
którzy wytrwale dzielność zdobywają.
hm. Leopold Ungeheuer


Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej podharcmistrz Dominik Skwierawski HR, mają zaszczyt zaprosić na spotkanie organizacyjne Koła Przyjaciół Harcerstwa w Zakliczynie, które rozpocznie się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Idziego opata dnia 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 18:00. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w ratuszu w Zakliczynie w Sali im. W.S. Jordana.

 

 

Czytaj więcej: Wybory do walnego zgromadzenia izb rolniczychW kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godz. 8.00-18.00 w Ratuszu w Zakliczynie.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych członkami samorządu rolniczego są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Wytyczne dotyczące zgłaszania kandydatów do rad powiatowych izby rolniczej:

Czytaj więcej: Plan funkcjonowania obiektu „ORLIK” w Zakliczynie ORLIK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach. 9:00 – 21:00 (być może w miesiącach letnich; czerwiec, lipiec i sierpień do 22:00) oraz w soboty i niedziele oraz święta w godzinach 9:00-21:00 – (bez włączonych świateł).

Przez cały czas można wypożyczyć sprzęt sportowy :

- rakiety tenisowe i piłki tzw. wolno-lecące,
- koszulki (znaczniki) do gier zespołowych,
- każda grupa zorganizowana, która posiada stałą rezerwacje powinna posiadać swój sprzęt sportowy! Dotyczy to boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego!
- pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają osoby wpisane na listę rezerwacji, lub grupy zorganizowane dotyczy to przede wszystkim boiska wielofunkcyjnego, (przykład: jeżeli dwie lub cztery osoby grają w tenisa ziemnego, a przyjdzie grupa osób które chciałyby grać w np. piłę siatkową w liczebności np. 8 to właśnie oni mają pierwszeństwo gry),

Czytaj więcej: Zespół z Zakliczyna na podium Mistrzostw MechanikówCzytaj więcej: Zespół z Zakliczyna na podium Mistrzostw MechanikówDariusz Franczyk i Mateusz Niemiec z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie zajęli drugie miejsce w finale IV Mistrzostw Mechaników. Zawody podczas targów Motor Show zgromadziły 60 młodych mechaników, którzy zdobyli najwięcej punktów w teście Mobil 1. Finaliści stanęli do konkurencji praktycznych w Poznaniu pod okiem Włodzimierza Zientarskiego oraz Akademii Praktycznych Umiejętności.

Adam Czaplak

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych