tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

imieninyNiewątpliwie najciekawszą informacją z obrad ostatniej tegorocznej, 15. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 29 grudnia 2015 roku jest decyzja o oddłużeniu Gminy Zakliczyn. W czasach, kiedy słyszy się o tym, że coraz więcej samorządów zadłużonych jest po uszy, ot; choćby nieodległe Wierzchosławice czy Borzęcin, informacja o tym, że Gmina Zakliczyn rok 2015 kończy z redukcją długu o 1 milion 800 tysięcy złotych i jeszcze zostawia na rok 2016 nadwyżkę, to jest niezwyczajna wiadomość.

Świątecznie i poważnie

Świątecznie dlatego, że Burmistrz Miasta i Gminy obchodził właśnie 29 grudnia imieniny, stąd przed sesją przewodnicząca Anna Moj wraz z prezydium Rady Miejskiej w imieniu Rady złożyła Dawidowi Chrobakowi życzenia i jeszcze do tego swoje dodał radny Józef Wojtas – choć mówił że składa je też w imieniu radnych. Burmistrz podziękował i zaprosił na ciastko z kawą po sesji Rady. Tuż po rozpoczęciu obrad Anna Moj wspominając Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn, ojca Jana Górę poprosiła o uczczenie Jego pamięci symboliczna minutą ciszy.

 

O działalności międzysesyjnej

radniBurmistrz zdał relację z działalności międzysesyjnej obejmującej okres od 13 sesji Rady (podczas poprzedniej sesji Rady nie było takiego punktu – p.K.D.). Dużo spotkań, udziału w wydarzeniach kulturalnych i społecznych, uzgodnień, narad i spraw się w tym czasie uzbierało. Jak mówił Burmistrz o wielu z nich można było przeczytać na Zakliczyninfo. Zatem nie powtarzając się, zwrócę uwagę na takie kwestie jak udział w sprawie sądowej z powództwa byłej Dyrektor GZOSiP. Na rozprawie nie wstawiła się przed Sądem powódka lub pełnomocnik, a sprawa nie jest jeszcze zakończona. W innym terminie Burmistrz brał udział w sprawie sądowej z powództwa firmy TARPIS roszczącej sobie prawo do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie wodociągu w Zakliczynie w latach 2013-14. Sąd uznał racje powoda, a Gmina po zasięgnięciu również opinii radnych od tego zamierza złożyć apelację. Nie będzie podwyżki opłat za wodę z wodociągu, to również efekt pracy Burmistrza wraz z innymi reprezentantami samorządów należących z Związku Gmin korzystających z sieci wodociągowej. Mniej będzie Gmina płacić za śmieci, to z kolei efekt negocjacji i nowej umowy z MPGK Tarnów. W Dzierżaninach w budynku byłej szkoły podstawowej w tych dniach ruszają zajęcia w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, które prowadzić będzie DPS ze Stróż. Po spotkaniu Burmistrza z Konserwatorem Zabytków w Krakowie jest uzgodnienie mówiące o tym, że w przypadku rewitalizacji centrum Zakliczyna płyta Rynku powinna być wyłożona naturalnym kamieniem, ale co istotne, nie trzeba zmieniać ruchu samochodowego w obrębie rynku a droga powiatowa przecinająca Rynek będzie wyłożona kostką kamienną.

Radnych drażni funkcjonowanie oświetlenia ulicznego

Gdyby nie fakt, że radni; Nadolnik, Lasota oraz Piechnik dziękowali burmistrzowi za wykonane inwestycje i interwencje społeczne w ostatnim czasie, można by uznać, że głównym tematem był stan oświetlenia ulicznego w Gminie. Lampy zapalają się o dowolnym czasie, czasami świecą w dzień, czasami już 15 – tej a wyłączane są rano, gdy jest od jakiegoś czasu widno. Ponadto niektóre lampy miast oświetlać top oślepiają albo „mrugają”. Temat oświetlenia wywołał radny Stanisław Nadolnik a kontynuowali go m.in. Anna Moj, Ryszard Okoński, Jerzy Łopatka. Ponadto radna Ewa Nijak prosiła o naprawę uszkodzonego wjazdu z drogi we Wróblowicach, radny Okoński zwrócił uwagę na niszczenie obrzeży i chodników podczas prac instalacyjnych oraz w wyniku wypadków drogowych, radny Wojtas w imieniu Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Filipowicach prosił o stażystę do pomocy w tutejszym przedszkolu, radny Lasota dziękował za chodnik na ul. Mickiewicza w kierunku Wesołowa, radny Litwa zwrócił uwagę na tarasujące Rynek tzw. mobilne reklamy, były też podziękowania za asfalt na ul. Polnej w Zakliczynie i na Wymysłów w Gwoźdźcu. Radny Kazimierz Piechnik w imieniu mieszkańców dziękował Burmistrzowi i Przewodniczącej Rady Miejskiej za życzenia świąteczne za pośrednictwem Głosiciela oraz kartek wysłanych do mieszkańców. Burmistrz odpowiedział radnemu, że traktuje to jako rodzaj więzi z mieszkańcami a kartki sfinansowane zostały z prywatnej kieszeni Burmistrza.

Dług Gminy zredukowany

skarbnikiburmistrzNa taką redukcję zaproponowaną przez burmistrza Dawida Chrobaka i skarbnik Urszulę Nowak zgodziła się Rada Miejska podczas ostatniej tegorocznej sesji. Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy tłumaczyła radnym skąd, co i jak się wzięło z tegorocznym budżecie i jakie ma pozytywne znaczenie decyzja o oddłużeniu budżetu. Radni zaakceptowali propozycję bez żadnych zastrzeżeń i w ten sposób dali możliwość Burmistrzowi i Skarbnik do redukcji zadłużenia, które na koniec 2014 roku wynosiło 13 milionów 064 tys. 205 zł, natomiast po realizacji podjętej przez Radę uchwały wyniesie 11 milionów 247 tys. 382 zł. Powyższa decyzja ma niebagatelne znaczenie dla Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakliczyn, bo dzięki jej podjęciu w sposób znaczący poprawiają się wskaźniki algorytmowe na lata 2017 i 2018. Mało tego. Gmina wejdzie w 2016 rok z nadwyżką budżetową wynoszącą minimum 434 tys. zł.

Subregionalna infrastruktura i pomnik przyrody

paulinaLiderem programu "Subregionalna infrastruktura drogowa" jest Powiat Brzeski , a program ma na celu dogodne połączenie ponad 20 gmin w naszej części subregionu z metropoliami. Na program przeznaczonych zostanie 20 mln zł a udział partnerów – gmin ma wynosić ok. 15% wartości programu. Gmina Zakliczyn chce z tego programu wybudować chodniki przy drogach wojewódzkich i powiatowych, poprawić stan wiat przystankowych, zgłosiła też projekt budowy kładki pieszo – rowerowej z Wesołowa do Melsztyna. Z kolei druga uchwała dotyczyła możliwości przycięcia gałęzi zabytkowego dębu przy kościele parafialnym w Filipowicach – aby to można było uczynić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potrzebna była uchwała Rady Miejskiej.

Komisja Rewizyjna przyglądała się gminnemu sportowi

jerzylopatkaRelację z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił na zakończenie obrad Jerzy Łopatka. Przyjrzeliśmy się działalności klubów sportowych; LKS Dunajec Zakliczyn, PKS Jedność Paleśnica, Orzeł Stróże, Pogórze Gwoździec i MLUKS Gulon. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na działalność klubów; Dunajec i Gulon. Komisja Rewizyjna wysoko ocenia działalność sportową w Gminie Zakliczyn – mówił Jerzy Łopatkasport tworzą u nas pasjonaci i wykonują dobrą robotę. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na dwa aspekty. Działa prężnie w gminie Klub Szachowy do którego garną się młodzi i nie tylko młodzi ludzie. Klub szachowy nie otrzymuje dotacji z budżetu Gminy, a warto by szachistów wesprzeć jakimiś środkami, bo ta działalność warta jest tego. W działalności LKS Dunajec Zakliczyn dostrzegliśmy pewne uchybienie – mówił Łopatka – dotyczące pobierania pieniędzy za wynajem hali sportowej. Warto by przygotować regulamin mówiący o zasadach korzystania i udostępniania obiektów sportowych w Gminie Zakliczyn.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych