tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

polowagrudniasesja15 grudnia 2015 roku odbyła się 15. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie, która wbrew moim wcześniejszym przypuszczeniom nie zajmowała się szczególnie przyszłym lecz bardziej obecnym rokiem budżetowym. W sesji uczestniczyli radni oraz kierownictwo Urzędu Miejskiego, tj. burmistrz Dawid Chrobak, sekretarz Gminy Janusz Krzyżak i skarbnik Gminy Urszula Nowak. Nieobecni byli sołtysi i radni powiatowi – ci ostatni w tym samym dniu brali udział w sesji Rady Powiatu Tarnowskiego. Porządek obrad miesił się w siedmiu punktach, w tym zawarto cztery zmiany uchwał w punkcie piątym porządku. W związku z tym, że poprzednia sesja Rady odbyła się nieco ponad dwa tygodnie temu, nie było tym razem lawiny wniosków i interpelacji radnych. Na początek radny Bogdan Litwa podziękował Burmistrzowi za szybką pomoc dla mieszkanki Zakliczyna, której spalił się dom. Dziękował też radny Ryszard Różak za dużą i ładną inwestycję, a konkretnie za chodnik w Roztoce.

sesjakomisja Przewodnicząca Anna Moj złożyła wnioski dotyczące regulacji stanu własności działek po wykonanej inwestycji przez ZDW przy drodze nr 975, na moście na potoku Kawiory.  Przewodnicząca zawnioskowała również o uprzątniecie ze śmieci poboczy tejże drogi wojewódzkiej i przystanków przy tej drodze. Radny Józef Wojtas wnioskował o zakup dla jednostek OSP aparatów fotograficznych dobrej jakości. Zmiana przepisów nakazuje strażom oprócz usuwania zagrożeń, również ich monitorowanie, na przykład jeśli straż ma usunąć połamane drzewo to musi zrobić dokumentację zdjęciową przed ścięciem drzewa i po ścięciu a dodatkowo podać w raporcie współrzędne GPS. Do takich akcji wyjeżdżamy podczas niesprzyjającej aury, często w nocy i nie da się dokumentacji zdjęciowej zrobić zwykłym aparatem. Ponadto radny Wojtas zwrócił się o pomoc jednostkom OSP ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w prowadzeniu dokumentacji, szczególnie tej, która dotyczy wniosków grantowych. Radnego Wojtasa poparł radny Stanisław Nadolnik. Jeszcze tylko radny Zdzisław Wypasek wnioskował o skorygowanie czasu włączania oświetlenia ulicznego w gminie Zakliczyn i na tym zakończono punkt odnoszący się do wniosków radnych.

Czyszczenie budżetu

Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Zakliczyn na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miały na celu uporządkowanie poszczególnych działów budżetowych i przygotowanie do zamknięcia tegorocznego budżetu. Roboczo zwykło się to nazywać w budżetówce „czyszczeniem budżetu”. Ciekawostką może być fakt, że kierownictwo gminy Zakliczyn przy tej okazji podjęło się zadania zmniejszenia zadłużenia Gminy. Przypomnę, że na koniec poprzedniej kadencji zadłużenie gminy Zakliczyn wynosiło ponad 13 mln zł. To, jaka będzie skala zmniejszenia zadłużenia w dużej mierze zależy od tego, czy Gmina będzie musiała zapłacić za roszczenia dla wykonawcy instalacji wodociągowej w Zakliczynie budowanej w latach 2013-14. O tym zdecyduje Sąd jeszcze w grudniu tego roku, tak więc podczas sesji w dniu 30 grudnia ostatecznie wiadomo będzie o konkretnej kwocie zmniejszenia długu Gminy Zakliczyn.

ZUK przejmuje wodociąg i wodomaty

Nowym zadaniem Zakładu Usług Komunalnych będzie zakup i sprzedaż odbiorcom wody na terenie gminy Zakliczyn. Aby tak się stało, należy dodać stosowny zapis do statutu ZUK. Sedno uchwały brzmi: „… w § 5 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu 8) zakupu i sprzedaży wody oraz utrzymania gminnej sieci wodociągowej, w tym wodomatów…” Taka uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Aneta Winiarska sołtyską Rudy Kameralnej
przedszkolepzspigPo ustąpieniu Andrzeja Różowskiego Urząd Miejski rozpisał wybory sołtysa w Rudzie Kameralnej na dzień 20 grudnia, ale ponieważ w wymaganym terminie zgłosiła się jedna kandydatka, to zgodnie ze statutem sołectwa wyborów nie trzeba było przeprowadzać. Tym samym nową sołtyską Rudy Kameralnej została Aneta Winiarska, wcześniej terenprzyszlegoprzedszkolaczłonkini tutejszej Rady Sołeckiej. W związku z powyższym Rada zmieniła uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości oraz innych podatków od osób fizycznych pobieranych w drodze inkasa w części dotyczącej inkasenta w Rudzie Kameralnej zastępując dotychczasowego sołtysa nową sołtys.

Na finał obrad burmistrz Chrobak odpowiedział na wnioski zgłoszone przez radnych. Po zakończeniu sesji na krótkim posiedzeniu zebrała się Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, po czym radni udali się do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie aby zobaczyć teren, na którym ma być budowane nowe przedszkole i żłobek w Zakliczynie.

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych