tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

wyborywgminiezakliczynTo były ciekawe wybory zarówno w skali krajowej, bo jak pokazują wyniki, Polacy opowiedzieli się za zmianą. Odeszła ze sceny lewica kojarząca się ze środowiskiem postkomunistycznym i radykalnym, a za to wyłania się młoda lewica (Partia Razem), jeszcze bez reprezentacji parlamentarnej, ale z dużym potencjałem. Wyborcy dali szansę antysystemowemu Pawłowi Kukizowi już nie z takim poparciem jak podczas wyborów prezydenckich, ale z zupełnie widoczną reprezentacją w Sejmie. Spokojny, chcący być polskim środowiskiem chadeckim PSL balansuje na granicy progu wyborczego, podobnie jak antysystemowy KORWIN. Zniechęceni do Platformy Obywatelskiej liberałowie przerzucili swoje głosy na .Nowoczesną Ryszarda Petru. Zwycięski PiS przejmie odpowiedzialność za kraj, bo ma szansę stworzyć samodzielny rząd, co będzie pierwszym takim przypadkiem w dziejach III RP. W gminie Zakliczyn wybory dostarczyły też istotnej informacji, po zmianie jaka dokonała się rok temu podczas wyborów samorządowych. Wszak ocenie wyborczej poddał się burmistrz poprzedniej kadencji Jerzy Soska, który pod hasłem „Poseł z Zakliczyna” zabiegał o głosy wyborców. Z terenu naszej gminy aspiracje do ław poselskich zgłaszali; Jerzy Woźniak z listy Zjednoczonej Lewicy oraz nauczycielka z Gwoźdźca Angelika Kleszyk z listy .Nowoczesnej.

Zobaczmy zatem jak wybierała gmina Zakliczyn ?

Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) nr 1 z w ratuszu – głosowali wyborcy z miejscowości Zakliczyn, Melsztyn, Roztoka i Zawada Lanckorońska.
Wybory w OKW nr 1 wygrał PiS zdobywając 528 głosów, a indywidualnie numer 2 listy PiS Michał Wojtkiewicz na którego zagłosowało 252 wyborców. Drugie miejsce zajęła PO zyskując poparcie 180 wyborców, z czego 110 głosów otrzymał Jerzy Soska co dało mu w indywidualnym zestawieniu również drugą pozycję po Wojtkiewiczu. Na miejscu trzecim Kukiz’15 z poparciem 75 wyborców z czego lider listy Norbert Kaczmarczyk uzyskał 33 głosy a imiennik lidera ruchu, Grzegorz Kukiz – 15. Za podium PSL z poparciem 65 głosów z czego lider listy Władysław Kosinaik – Kamysz uzyskał 43 głosy a na przykład marszałek Stanisław Sorys nie znalazł uznanie u żadnego wyborcy. Co z innymi „posłami z gminy Zakliczyn?”. Jerzy Woźniak zebrał poparcie 38 wyborców dzięki czemu jego lista Zjednoczona Lewica może cieszyć się 5 lokatą w zestawieniu. Angelika Kleszyk z .Nowoczesnej z zerowym poparciem.

Indywidualne podium w OKW nr 1 wygląda tak:
1. Michał Wojtkiewicz (PiS)– 252 głosy
2. Jerzy Soska (PO) – 110
3. Włodzimierz Bernacki (PiS) – 58

Najlepsze wyniki list wyborczych pod względem ilości uzyskanych głosów w OKW nr 1.
1. PiS – 528 głosów
2. PO – 180
3. Kukiz’15 – 75

Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) nr 2 z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie – głosowali wyborcy z miejscowości Bieśnik, Faściszowa, Lusławice, Kończyska i Słona.
Wybory w OKW nr 2 wygrał PiS zdobywając 651 głosów, a indywidualnie ponownie Michał Wojtkiewicz deklasując pozostałych kandydatów z poparciem 291 wyborców. Drugi w zestawieniu indywidualnym Jerzy Soska z wynikiem 74 głosy, a tuż za nim Wojciech Skruch z 68 głosami. Dwoje kolejnych zakliczyńskich kandydatów; Jerzy Woźniak - 26 głosów, Angelika Kleszyk – 0 głosów.

Zestawienie liderów OKW nr 2:
1. Michał Wojtkiewicz (PiS) – 291
2. Jerzy Soska (PO) – 74
3. Wojciech Skruch (PiS) – 68

Zestawienie trzech najlepiej punktujących list wyborczych pod względem ilości uzyskanych głosów w OKW nr 2.
1. PiS – 651 głosów
2. PO – 122
3. Kukiz’15 – 88

Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) nr 3 z siedzibą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paleśnicy - głosowali wyborcy tu z miejscowości Borowa, Dzierżaniny, Jamna, Olszowa i Paleśnica.
Wybory w OKW nr 3 wygrał PiS zdobywając 651 głosów, a indywidualnie po raz trzeci Michał Wojtkiewicz – 133 głosy. Drugi lider listy PiS Włodzimierz Bernacki – 38 głosów i trzeci Jerzy Soska (PO) – 37 głosów. Jerzy Woźniak uzbierał 17 głosów a kandydatka .Nowoczesnej z Gwoźdźca znów z zerowym dorobkiem.

Pierwsza trójka indywidualnie w OKW nr 3:
1. Michał Wojtkiewicz (PiS) – 133
2. Włodzimierz Bernacki (PiS) – 38
3. Jerzy Soska (PO) – 37

Zestawienie trójki list wyborczych pod względem ilości uzyskanych głosów w OKW nr 3.
1. PiS – 290 głosów
2. PO – 68
3. PSL – 51

Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) nr 4 z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach, gdzie głosowali wyborcy z miejscowości Filipowice i Ruda Kameralna.
Wybory w OKW nr 4 wygrał PiS zdobywając 150 głosów, a indywidualnie Jerzy Soska (PO) – 51 głosów. Drugi w Filipowicach był lider zakliczyńskich wyborów Michał Wojtkiewicz – 36 głosów i trzecia dyrektor Szpitala w Brzesku Józefa Szczurek – Żelazko (PiS) – 24 głosy. Jerzy Woźniak uzbierał 8 głosów, a kandydatka .Nowoczesnej Angelika Kleszyk ponownie z zerowym dorobkiem.

Podium indywidualnie wygląda tak:
1. Jerzy Soska (PO) – 51 głosów
2. Michał Wojtkiewicz (PiS) – 36
3. Józefa Szczurek – Żelazko (PiS) – 24

Listy wyborcze najlepiej punktujące:
1. PiS – 150
2. PO – 72
3. PSL - 30

Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Stróżach, gdzie głosowali wyborcy z miejscowości Stróże, Wola Stróska i Zdonia.
Wybory w OKW nr 5 wygrał PiS zdobywając 312 głosów, a indywidualnie Michał Wojtkiewicz z wynikiem 163 głosy. Jerzy Soska uzbierał 87 głosów. Jerzy Woźniak 9 głosów i nadal z zerowym dorobkiem Angelika Kleszyk.

Pierwsza trójka indywidualnie to:
Michał Wojtkiewicz (PiS) – 163
Jerzy Soska (PO) – 87
Włodzimierz Bernacki (PiS) – 29

Listy wyborcze na podium:
1. PiS – 312
2. PO – 106
3. Kukiz’15 – 34

Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) nr 6 z siedzibą w filii ZSPiG w Charzewicach, gdzie głosowali wyborcy z miejscowości Faliszewice i Charzewice.
Wybory w OKW nr 6 wygrał PiS zdobywając 179 głosów, a indywidualnie znów Michał Wojtkiewicz z wynikiem 71 głosów. Jerzy Soska uzbierał 26 głosów. Jerzy Woźniak 1 głos, niezmiennie z zerowym dorobkiem Angelika Kleszyk.

Pierwsza trójka indywidualnie to:
Michał Wojtkiewicz (PiS) – 71
Józefa Szczurek – Żelazko – 33
Jerzy Soska (PO) – 26

Listy wyborcze na podium:
1. PiS – 179
2. PO – 35
3. PSL – 19

Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) nr 7 z siedzibą w Szkole w Gwoźdźcu dla wyborców z Gwoźdźca.
Wybory w OKW nr 7 wygrał PiS zdobywając 183 głosy. W Gwoźdźcu jest inaczej niż gdzie indziej w gminie Zakliczyn. Indywidualnie wygrała tutaj Józefa Szczurek - Żelazko (PiS) uzyskując poparcie 50 wyborców i spychając na 2 lokatę niekwestionowaną gwiazdę w gminnym głosowaniu Michała Wojtkiewicza (PiS) – 45 głosów. To nie koniec odmienności. W rankingu gminnych kandydatów Jerzy Soska z zaledwie 8 głosami jest ostatni, a „wygrywa” Jerzy Woźniak z dorobkiem 10 głosów, wyprzedzając tutejszą kandydatkę Angelika Kleszyk – 9 głosów, dla której są to pierwsze głosy w wyborach.

Pierwsza trójka indywidualnie to:
Józefa Szczurek – Żelazko – 50
Michał Wojtkiewicz (PiS) – 45
Włodzimierz Bernacki - 39

Listy wyborcze na podium:
1. PiS – 183
2. PSL – 44
3. PO – 37

Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) nr 8 z siedzibą w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wróblowicach dla mieszkańców Wróblowic.
Napisać, że wybory w OKW nr 8 wygrał PiS zdobywając 168 głosów to za mało. Zwycięzca wyborów parlamentarnych po prostu zdeklasował tu konkurencję jeśli zważyć, że druga lista KORWIN uzyskała tutaj aż 15 głosów. Indywidualnie wygrywa Michał Wojtkiewicz z wynikiem 61 głosów. Kandydaci zakliczyńscy: Jerzy Soska uzbierał 6 głosów, Jerzy Woźniak 3 głosy, z zerowym dorobkiem we Wróblowicach Angelika Kleszyk.

Indywidualne podium całe z PiS:
Michał Wojtkiewicz – 69
Włodzimierz Bernacki – 21
Piotr Gładysz – 19

Pierwsza  trójka list też inaczej wygląda niż w większości gminnych OKW:
1. PiS – 168
2. KORWIN – 15
3. KUKIZ’15 – 13

Do kompletu mamy jeszcze wyniki z dwóch obwodów zamkniętych, czyli z DPS Stróże (OKW nr 10) gdzie oddano 43 głosy, z czego na listę PiS zagłosowało 41 pensjonariuszek i aż 28 wskazało Michała Wojtkiewicza. Robert Wardzała i cała lista PO ma tu 1 głos, podobnie lista PSL dzięki głosowi na Grzegorza Dudę. W drugim obwodzie zamkniętym DPJ w Zakliczynie 16 osób oddało ważne głosy, z czego 7 na listę PiS obdarowując siedmiu kandydatów po jednym głosie, 4 głosy na listę PO (po dwa dla Urszuli Augustyn i Jerzego Soski). 1 głos padł na listę partii Razem, 1 na KORWIN, 1 na PSL, 1 na KUKIZ’15 i 1 na KNP.

Zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, w gminie Zakliczyn wygrało Prawo i Sprawiedliwość w sposób bezsprzeczny, w niektórych obwodach wręcz deklasując konkurencję, co pewnie nikogo nie dziwi, ani zaskakuje. PiS będzie mieć z okręgu tarnowskiego sześciu posłów: Włodzimierza Bernackiego, Urszulę Rusecką, Józefę Szczurek - Żelazko, Michała Wojtkiewicza, Wiesława Krajewskiego i Annę Czech. Na ewentualny 7 mandat poselski czeka Józef Rojek. Urszula Augustyn będzie posłanką z listy Platformy Obywatelskiej.  Platforma Obywatelska dzięki głównie 401 głosom oddanych na Jerzego Soskę, może szczycić się drugim miejscem w gminie Zakliczyn. To pokazuje, że strategia PO była i tak sprytniejsza od strategii PSL, które w tych wyborach dało koncertową plamę nie wystawiając "posła z Zakliczyna" – trochę na ten temat wspomniałem w artykule „Tuż przed wyborami”. Tak jak przewidywałem przed wyborami, o mandaty walczyć u nas będą mniejsi - czekają Władysław Kosiniak - Kamysz z PSL i Norbert Kaczmarczyk - choć lider listy KUKIZ'15 może być bardziej pewny mandatu niż minister z PSL-u. Senatorami z obu tarnowskich okręgów jednomandatowych zostali reprezentanci PiS: Kazimierz Wiatr oraz Zbigniew Cichoń.

Wyniki zakliczyńskich kandydatów należy ocenić jako więcej niż rozczarowanie. 442 głosów uzyskanych przez Jerzego Soskę, piastującego jeszcze rok temu funkcję burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, daje wiele do myślenia. Jerzy Woźniak ze 113 głosami, to nawet przy niepopularnej liście jest dramatem politycznym. Obie postaci, w odróżnieniu od Angeliki Kleszyk (9 głosów - wszystkie z obwodu w Gwoźdźcu), znane są przecież w środowisku zakliczyńskim. Wnioski z uzyskanych wyników wyciągną nasi kandydaci i ich środowiska, ale z pewnością marzenia o pośle z Zakliczyna trzeba odłożyć sobie na bliżej nieokreśloną przyszłość. Ale o tym przy innej sposobności.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych