IS fotom 083Czterdzieści małopolskich samorządów i spółek komunalnych odebrało w Nowym Sączu pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Zakliczyn otrzymała 3 mln 591 tys. zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Charzewicach i wodociągowej w Melsztynie. Podczas wydarzenia wicemarszałek Małopolski Józef Gawron przypomniał, że gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najważniejszych elementów codziennego życia mieszkańców, a potrzeby na budowę tej niezwykle potrzebnej infrastruktury, by podnosić jakość życia na obszarach wiejskich, są wciąż obiektem niezwykłej troski, nie tylko samorządów lokalnych. Zarząd Województwa Małopolskiego właśnie przekazał na ten cel kolejne fundusze – 128 mln zł.

 


IS fotom 126- Inwestujemy w gospodarkę wodno-kanalizacyjną, aby codzienne życie mieszkańców było bardziej komfortowe, a środowisko czystsze. To też istotny krok w kierunku unowocześniania gospodarki, to starania o lepszy klimat, by woda i kanalizacja były na europejskim poziomie – mówi wicemarszałek Józef Gawron.Środki w ramach trzeciego naboru przekazane zostały gminom i spółkom komunalnym. Umożliwią m.in. budowę sieci kanalizacyjnej – 123 km, budowę sieci wodociągowej – 80 km, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 200 szt., budowę i przebudowę ujęć wody – 4 szt., budowę oczyszczalni ścieków – 1 szt.

 


IS fotom 131Gmina Zakliczyn za otrzymane pieniądze wykona 31 przyłączy do sieci kanalizacyjnej w Charzewicach i Melsztynie oraz 9 przyłączy do sieci wodociągowej w Melsztynie.

 

IS fotom 012- Dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego za akceptację naszego wniosku i przyznanie dofinansowania. Dzięki temu siecią kanalizacyjną i wodociągową objąć będzie można kolejne obszary naszej gminy – stwierdza burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

 

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.