tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

makNa terenie gminy Zakliczyn, dokładnie w Gwoźdźcu, w marcu tego roku powstała nowa fundacja o nazwie Fundacja MAK – Miejsce Aktywnych Kobiet. Fundacja powstała przede wszystkim po to, by kontynuować rozpoczętą w 2012 roku przez Fundację BIS z Krakowa ideę Wiosek Tematycznych w Małopolsce.

W naszej gminie powstały dwie takie wioski, jedna z nich to Gwoździec – „Wioska pod kobiecą ręką”, do tej pory działała jako grupa nieformalna, jednak chcąc pozyskiwać środki na różne przedsięwzięcia i projekty animatorki wioski postanowiły się sformalizować, zebrały fundusze, napisały statut Fundacji, złożyły dokumenty do sądu i w taki oto sposób powstała Fundacja MAK – Miejsce Aktywnych Kobiet.

zielona liniaNie trzeba było długo czekać na aktywność naszych pań, gdyż w szybkim czasie nadarzyła się okazja właśnie do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego, którego operatorem na naszym terenie jest Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. Prezes Fundacji - Ewelina Siepiela - obmyśliła projekt pn. „Rozwój Fundacji MAK – Miejsca Aktywnych Kobiet”. Został on bardzo dobrze oceniony, dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4864,00 zł na zakup potrzebnych sprzętów biurowych do działalności fundacji. Zakupiono m.in. laptop, drukarkę, flipchart, bindownicę, gilotynę do cięcia papieru, laminarkę oraz artykuły biurowe papier, pisaki, długopisy itp. Dzięki dofinansowaniu i zakupionym sprzętom fundacja może sprawniej funkcjonować i z większą skutecznością realizować swoje cele statutowe, którymi są, m.in. wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gwoźdźca; promowanie i realizowanie oferty turystycznej miejscowości z charakterem „Gwoźdźca - Wioski pod kobiecą ręką”; zacieśnianie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami w zakresie kultury, turystyki i integracji mieszkańców; promowanie kultury i tradycji oraz produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce i za granicą; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi.woj

Nasze działania mają prowadzić do rozpowszechniania dobrego wizerunku naszej miejscowości, jak i gminy Zakliczyn, chcemy w pożyteczny sposób wykorzystać naszą energię i zapał do pracy oraz pragniemy pozyskiwać środki zewnętrzne z różnych projektów na realizację naszych celów statutowych poprzez organizowanie warsztatów rękodzielniczych, imprez tematycznych czy animacji czasu wolnego dla dzieci.

fio2Nasze motto to:

„Rób to co możesz

Tym co posiadasz

I tam gdzie jesteś…”

(Theodore Roosevelt)

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych