tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Szlachetna PaczkaStowarzyszenie Wiosna już od 15 lat realizuje misję inspirowania ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. Szlachetna Paczka jest ogólnopolskim projektem pomocy bezpośredniej realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Historie tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie.

Docieramy do rodzin żyjących w niezawinionej biedzie, by wesprzeć ich w walce o lepsze życie. Chcemy pomagać tym, którzy – na miarę swoich możliwości – podejmują działania, by odmienić swoją codzienność. Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w trudnej sytuacji, by poznać jej przyczyny i dowiedzieć się, jaka realna pomoc mogłaby zmienić ich życie.

W tym roku po raz pierwszy został utworzony Rejon Szlachetnej Paczki w Zakliczynie. Szlachetna Paczka i inne projekty pojawiają się w różnych miejscach, by umożliwić podejmowanie działań konkretnych, sprawdzonych i faktycznie zmieniających otoczenie.

Do 15 października br. trwa kampania uzupełniająca dla wolontariuszy. Szczegółowe informacje i wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem strony: www.superw.pl. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, nie ma górnej granicy wiekowej. Zapraszamy wszystkich chętnych do budowania Drużyny Szlachetnej Paczki. Pomóżmy rodzinom z naszego rejonu!

Monika Kulak

Lider Rejonu Zakliczyn i okolice

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych