teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

zospZebranie sprawozdawcze jednostki OSP Zakliczyn odbyło się 19 lutego 2022 roku. W okrojonym gronie, bo bez drużyny młodzieżowej i członków wspierających, zebranie sprawnie poprowadził przewodniczący druh Tadeusz Trytek. Zgodnie z programem Zebrania, sprawozdania przedstawili: Prezes, Naczelnik, Sekretarz, Skarbnik i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W ubiegłym roku działania wyjazdowe druhów z jednostki Zakliczyn odbyły się 144 razy, w tej liczbie były m.in.: wyjazdy do pożarów, powodzi, ratowanie osób w Dunajcu, zdarzenia drogowe. Tradycyjnie strażacy brali udział też w uroczystościach kościelnych, patriotycznych i kulturalnych zabezpieczając teren, czy pełniąc wartę.

 


W sprawozdaniach oprócz danych statystycznych, podziękowań za działania w ubiegłym roku, można było uzyskać informacje o zakupach drobnego sprzętu i umundurowania czy odbytych szkoleniach. Członkowie zarządu zgodnie stwierdzili, że 50-cio letni samochód GCBA marki „Jelcz” jest już bardzo wysłużony.

 

Jednocześnie druhowie podkreślali, że taki samochód z dużym zbiornikiem na wodę (6 tysięcy litrów) jest niezbędny do działań ratowniczych na naszym terenie, gdyż w wielu miejscach jest problem z szybkim dostępem do wody.
W planach na przyszły rok priorytetem jest zakup nowego, ciężkiego samochodu bojowego. Obecni goście i druhowie z jednostki przytakiwali i obiecywali pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel, a sam Pan Burmistrz Dawid Chrobak widzi potrzebę zakupu i gwarantuje, że w budżecie Gminy znajdzie środki na uzupełnienie potrzebnej kwoty.

Drugim tematem poruszanym przez Zarząd i przedstawicieli struktur strażackich był dodatek do emerytury dla strażaków OSP. Tutaj również padły deklaracje pomocy zarówno ze strony Zarządu jak i druha Kazimierza Kormana i druha Tomasza Damiana w uzupełnieniu, zebraniu potrzebnych dokumentów i złożenia wniosków. Komisja uchwał i wniosków przyjęła wniosek na zorganizowanie w ratuszu spotkania dla strażaków z całej gminy dotyczącego właśnie dodatków: do kiedy, do kogo i na jakich formularzach złożyć.

Na zakończenie zaproszeni goście podziękowali za ubiegłoroczną służbę i życzyli jak najmniej wyjazdów w bieżącym roku, a jeżeli takie będą, to by były zakończone sukcesem. Dzięki współpracy jednostki z Kołem Gospodyń „Mieszczanki”, po zebraniu druhny, druhowie i zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW.

 

 zosp  zosp  zosp
 zosp  zosp  zosp

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.