Baner festiwalu

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
w następujących zakresach:

 

 

Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim (limit dostępnych środków – 100 000,00 zł na 4 wskaźniki).
Link do naboru: http://lgd.dunajecbiala.pl/2021/03/22/ogloszenie-o-naborze-nr-52021-zabytki-poddane-pracom-konserwatorskim-lubi-restauratorskim/

 

Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (limit dostępnych środków – 623 443,03 zł na 2 wskaźniki).

Link do naboru: http://lgd.dunajecbiala.pl/2021/03/22/ogloszenie-o-naborze-nr-62021-nowe-lub-zmodernizowane-obiekty-infrastruktury-turystycznej-rekreacyjnej-kulturalnej/

 

Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego (limit dostępnych środków – 50 000,00 zł na 1 wskaźnik).
Link do naboru: http://lgd.dunajecbiala.pl/2021/03/22/ogloszenie-o-naborze-nr-72021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-branzy-turystycznej-oraz-zwiazanej-z-sektorem-czasu-wolnego/

 

Rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego (limit dostępnych środków – 100 000,00 zł na 1 wskaźnik).
Link do naboru: http://lgd.dunajecbiala.pl/2021/03/22/ogloszenie-o-naborze-nr-8-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-branzy-turystycznej-oraz-zwiazanej-z-sektorem-czasu-wolnego/

 

Rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego (limit dostępnych środków - 350 004,00 zł na 3 wskaźniki, gdzie wysokość pomocy na jedną operację wynosi do 116 668,00 zł).
Link do naboru: http://lgd.dunajecbiala.pl/2021/03/22/ogloszenie-o-naborze-nr-92021-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-poza-sektorem-turystyki-i-czasu-wolnego/

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała  (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie od 06.04.2021 r. do 20.04.2021 r.  w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od 10:00 do 18:00.

Termin składania wniosków upływa dnia 20.04.2021 r. o godz. 14:00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub pod numerem tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.

Ponadto informujemy, iż każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu doradztwa, z uwagi na zachowanie wszelkich ostrożności sanitarnych.

 

WYKORZYSTAJ SZANSĘ!
ZŁÓŻ WNIOSEK!

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.