Baner festiwalu

 

lgsGminna Spółdzielnia „Samopomoc-Chłopska” w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn ul. Kamieniec 3 ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż działki Nr 164/1 o powierzchni 0,2289 ha zabudowanej budynkami: Nowa Piekarnia, Stara Piekarnia, budynek transportu, ogrodzona z jednej strony siatką a z drugiej strony ogrodzeniem z elementów betonowych z dwoma bramami wjazdowymi. Nr KW TR1B/00014041/9.

 

Cena wywoławcza 1.500.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 150.000,00zł., przelewem bankowym do dnia 14 kwietnia 2021r. (środa).
Konto bankowe:
PKO BP SA Nr 63 1020 4984 0000 4702 0082 1140.
Termin złożenia oferty i wpłacenia wadium upływa 15 kwietnia 2021 roku o godz. 9.30.

 

Otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2021r., o godz. 1000 , w siedzibie Zarządu Gminnej Spółdzielni w Zakliczynie ul. Kamieniec 3. O wygraniu przetargu uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie do 20 kwietnia 2021r.

Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

 

Opłaty notarialne i skarbowe ponosi kupujący.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pod nr tel. (14) 627-25-74 lub (14) 651-67-56.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.