Baner festiwalu

 

SD 000Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 

Gmina Zakliczyn jest jedną z pięciu gmin Województwa Małopolskiego biorących udział w pilotażowym wdrożeniu standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form deinstytucjonalizowanych, opracowanym w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

 

W ramach projektu Gmina Zakliczyn przeprowadziła generalny remont pomieszczeń w budynku mienia komunalnego po byłym przedszkolu w Lusławicach. W budynku został wykonany remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca, przeprowadzono remont generalny łazienki, zainstalowano system przyzywowy i wyposażono lokal w nowe meble i sprzęt RTV i AGD. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to kwota 221.332,08 zł w tym dofinansowanie w ramach projektu to kwota 199.050,08 zł (89,93%). Ponadto w najbliższym czasie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie windy w budynku, w celu zapewnienia dostępności dla uczestników projektu z niepełnosprawnością ruchową. sami dzielni

 

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonym. Nabór jest ciągły gdyż projekt trwa do 31.03.2023 roku. Nasz zespół realizujący projekt w Gminie Zakliczyn składa się z Koordynatora Mieszkalnictwa Wspomaganego, Trenera, Psychologa oraz Pracownika Socjalnego.


Obecnie projektem objęte są cztery osoby, dwie w mieszkaniach własnych i dwie w Mieszkaniu Wspomaganym w Lusławicach. Każdy uczestnik korzysta z wiedzy oraz pomocy naszego zespołu, zupełnie za darmo. Treningi dopasowane są do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, a potrzeby te są skrupulatnie diagnozowane oraz analizowane przez zespół specjalistów. Treningi mają na celu maksymalne usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnościami, wzmocnienie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego. Uczestnicy są objęci naszą opieką przez pół roku i jest to czas rozwoju dzięki treningom, spotkaniom integracyjnym, rozmowom z psychologiem.


Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które chciałyby skorzystać z naszego doświadczenia, chętne zdobycia nowych doświadczeń życiowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności. Kontakt w sprawie projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, tel. 14 66 52 275, wew. 18.  Koordynator Mieszkalnictwa Wspomaganrgo - Dagmara Kamińska.

sami-dzielni sami-dzielni sami-dzielni
sami-dzielni sami-dzielni sami-dzielni
sami-dzielni sami-dzielni sami-dzielni
sami-dzielni sami-dzielni sami-dzielni

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.