Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

policjaDzielnicowi Posterunku Policji w Zakliczynie zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji, w uzgodnieniu z kierownikiem ogniwa ds. prewencji, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, dzielnicowi przygotowali plany działań priorytetowych, które są prowadzone od dnia 01.02.2021 do dnia 31.07.2021 roku.

 

Na terenie gminy Zakliczyn w powyższym okresie czasu realizowane będą następujące zadania:

 

1. Wyeliminowanie zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu w rejonie sklepu "Groszek" w miejscowości Paleśnica połączone z zakłócaniem ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe.

 

2. Wyeliminowanie zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu na terenie parkingu przy stacji paliw "Moya" w miejscowości Roztoka połączone z zakłócaniem ładu i porządku publicznego.

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.