swieta2020bm

spotkanie1W Zakliczynie przebywał pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste Powietrze” minister Bartłomiej Orzeł, który chwalił tutejszy samorząd za podejmowane inicjatywy i działania proekologiczne. Obiecał też kolejne pieniądze dla gmin na promocję programu walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza. Panu ministrowi towarzyszył poseł Jan Duda.

 


- Gmina Zakliczyn jako jedna z pierwszych gmin w Małopolsce w lipcu 2019 r. podpisała porozumienie z zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rzecz wspólnej realizacji programu "Czyste Powietrze”. Jeszcze przed zawarciem tego porozumienia w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie został zatrudniony ekodoradca, który pomaga mieszkańcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczeniu dotacji – przypomniał burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.


Zakliczyńska gmina systematycznie pozyskuje pieniądze na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą. Uczestniczy w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. W jego ramach planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Uczestniczy również w zintegrowanym projekcie LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Opracowana został strategia elektromobilności dla gminy Zakliczyn do 2037 roku.

 

Na te działania zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu Bartłomiej Orzeł. – Wykonano tutaj gigantyczną, mrówczą pracę na rzecz czystego powietrza. spotkanie2Tak aktywne gminy będziemy wspierać dodatkowymi funduszami – stwierdził rządowy pełnomocnik.


Wkrótce do gmin trafią kolejne pieniądze w wysokości 100 mln zł na promocję ogólnokrajowego programu walki ze smogiem „Czyste powietrze”. W powiecie tarnowskim będzie pół miliona złotych do rozdysponowania na ten cel.


- Jestem przekonany, że to będzie realne wsparcie dla samorządów na poziomie gminnym, by mogły jeszcze bardziej efektywnie wykonywać swoje działania w ramach projektu. Będzie to kwota 30 tysięcy złotych na prowadzenie punktu konsultacyjnego. Zmienimy także zasady zwrotu kosztów za realizację programu. Będzie to 50 zł za każdy złożony wniosek i 150 zł za wniosek złożony w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania – dodał minister.


Poseł Jan Duda podkreślił, że bardzo ważne jest, by każdy projekt był konsultowany i szeroko omawiany.
- Tak to jest, że posłowie przygotowują i przyjmują różne rozwiązania prawne i nie zawsze, a może zbyt rzadko interesują się tym, jak to jest w praktyce realizowane. Mój pobyt na tym terenie - w gminie Zakliczyn jest spowodowany tym, żeby zobaczyć jakie są bolączki, problemy i co ewentualnie można zmienić – stwierdził parlamentarzysta.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.