swieta2020bm

paragrafUrząd Miejski w Zakliczynie informuje, że od dnia dzisiejszego, tj. 2 lutego 2021 roku (wtorek) ponownie został otwarty dla mieszkańców punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie, Rynek 15.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów w dniach:

 

 

wtorek: godz. 09.00-13.00 (w tym nieodpłatna mediacja)
środa: godz. 09.00-13.00
piątek: godz. 09.00-13.00

 

Aby skorzystać z pomocy prawnej należy umówić się telefonicznie w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu 14 68 83 327 lub 571 356 913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie) lub w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie pod numerem telefonu 14 632 64 60 (w godzinach pracy Urzędu). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem: https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym przez siebie punkcie w Powiecie Tarnowskim.

 

Szczegółowe informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się pod adresem: https://bip.malopolska.pl/sptarnow,m,328231,pomoc-prawna.html

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.