Baner festiwalu

 

herbgminyInformujemy, że Urząd Miejski w Zakliczynie prowadzi punt obsługi rządowego programu „Czyste Powietrze” (pokój 23, III piętro Urzędu, tel.: 14/632-64-74). Mieszkańcy Gminy Zakliczyn mogą uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie a także rozliczeniu otrzymanego dofinansowania.

 

 


Na co można otrzymać dofinansowanie:


W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie m.in. do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie ścian, stropu, wymianę okien i drzwi).

 

Warunki dofinansowania:
- uregulowany stan prawny nieruchomości: program skierowany jest do osób fizycznych które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
- roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 100 000 zł (do dochodu wliczamy m.in. dochody krajowe, zagraniczne, renty, emerytury, alimenty, gospodarstwo rolne, dochody z działalności gospodarczej itp.). W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł;
- w przypadku inwestycji, które są zakończone lub w trakcie realizacji, data poniesienia pierwszego wydatku nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;
- konieczna jest likwidacja źródeł ciepła na paliwa stałe;
- w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci gazowej nie można otrzymać dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe.

 

Wysokość dofinansowania:
- podstawowy poziom dofinansowania: dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego przekracza kwotę 1400 zł dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych.
- podwyższony poziom dofinansowania: dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych.

 

Co należy przygotować przed wizytą w Urzędzie?
- zapoznać się z treścią programu priorytetowego;
- założyć konto na Portalu Beneficjenta;
- w przypadku mieszkańców, uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania należy przynieść zaświadczenie o dochodach. Dla mieszkańców Gminy Zakliczyn zaświadczenia wystawia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie;
- w przypadku mieszkańców, uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania należy przynieść wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu;
- dane osobowe właścicieli budynku (PESEL, adres zamieszkania);
- nr działki, nr księgi wieczystej, nr konta bankowego Wnioskodawcy, adres e-mail;
- rok uzyskania pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia;
- powierzchnie całkowitą budynku mieszkalnego;
- powierzchnię, na której ewentualnie jest prowadzona działalność gospodarcza;
- zakres inwestycji: w przypadku planowanego ocieplania budynku należy podać wielkość ocieplanej powierzchni w m2, w przypadku wymiany okien/drzwi należy podać powierzchnie okien/drzwi w m2.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.