BnR 002W piątek 19 lutego w zakliczyńskim ratuszu Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak wręczył nagrody rodzinom z naszej gminy, które wzięły udział w konkursie "Benefis naszej rodziny". Na przełomie listopada i grudnia Gmina Zakliczyn przystąpiła do projektu "Benefis naszej Rodziny" realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek z Wieliczki w ramach kampanii "Po Pierwsze Rodzina!" dofinansowanej ze środków Pełnomocnika Rządu Do Spraw Polityki Demograficznej.

 

 

 

Celem głównym projektu było skupienie aktywności nie mniej niż 20 gmin i nie mniej niż 100 szkół BnR 000w województwie małopolskich na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego. Projekt zakładał wypromowanie w rodzinach celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych (jak rocznice, chrzciny, imieniny mamy, taty, urodziny dzieci) Benefisu naszej Rodziny. 


Wspólna celebracja realizowana jest np. przez założenie specjalnych strojów, uporządkowanie domu, wspólną rozmowę na tematy zaproponowane przez poszczególnych członków rodziny, podejmowanie ulubionej aktywności, wspólne zabawy, śpiew. Rodzina poprzez świętowanie swojej wyjątkowości wzmacnia swój system wartości, zwyczaje i tradycje. Obyczaje mają moc normatywną, wchodzą w treść i zakres wychowania młodego pokolenia.


Propozycja udziału w kampanii adresowana była do włodarzy gmin, a oni sami otrzymali propozycję objęcia jej honorowym patronatem. W gminach, które przystąpiły do kampanii zostali wybrani Ambasadorzy, którzy czuwali nad jej lokalnym przebiegiem. Ambasadorem kampanii w naszej gminie była Pani Agnieszka Malisz - inspektor ds oświaty Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

 

BnR 003Zadaniem Ambasadora było m. in. poinformowanie i zachęcenie szkół, aby zaprosiły do udziału w Benefisie rodziny uczniów. Szkoły otrzymały bezpłatnie pakiety kampanijne, w których skład wchodziły specjalnie przygotowane scenariusze zajęć warsztatowych dla uczniów w trzech grupach wiekowych (w trakcie tych spotkań edukacyjnych uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze znaczeniem wspólnych, rodzinnych celebracji). Scenariusze były tak przygotowane, aby nikt, bez względu na sytuację rodzinną, nie czuł się wykluczony, pakiety kampanijne zawierały plakaty i ulotki informacyjne, prezentacje dla rodziców, materiały dla rodzin deklarujących organizację swojego benefisu (koszulki, baloniki, słodycze) oraz przewodnik do realizacji działań w ramach kampanii.


Rodziny, które zrealizowały swój Benefis, wzięły udział w konkursie na sprawozdanie z realizacji rodzinnej celebracji. Dla zwycięskich drużyn przewidziano nagrody, w tym karty podarunkowe, do realizacji bezpłatnych zakupów w wybranych przez rodziny sklepach. Celem projektu pilotażowego było wypromowanie Benefisów rodzin, tak aby trwale weszły do oferty gmin, dla których troska o rodzinę jest czymś więcej niż zapisem w strategii/programie wspierania rodziny.

 

Kampania Benefis naszej rodziny była realizowana w szkołach podstawowych BnR 001 w Zakliczynie, Stróżach, Paleśnicy, Gwoźdźcu i Filipowicach, do konkursu koordynatorzy zgłosili 9 rodzin. Uroczystego wręczenia nagród ufundowanych przez organizatorów kampanii dokonał Burmistrz Dawid Chrobak wraz z Ambasadorem kampanii. Burmistrz pogratulował rodzinom osiągnięć w konkursie oraz podziękował za zaangażowanie w promowanie wartości więzi rodzinnych i budowanie etosu rodziny w lokalnej społeczności. Poniżej lista uczestników i osiągniętych wyników w konkursie. 

 

Lista laureatów konkursu „Benefis naszej Rodziny” – Gmina Zakliczyn:
I miejsce Rodzina Krzystyniaków ( SP Zakliczyn)
II miejsce Rodzina Żychowskich (SP Stróże)
III miejsce Rodzina Kulaków (SP Zakliczyn) i Mrzygłód (SP Gwoździec)

Wyróżnienia:
• Rodzina Forysiów (SP Zakliczyn)
• Rodzina Sosków (SP Paleśnica)
• Rodzina Ślezak-Różyckich (SP Paleśnica)
• Rodzina Dulianów (SP Zakliczyn)
• Rodzina Mateja (SP Gwoździec)

Koordynatorzy:
Justyna Iwaniec – SP Zakliczyn
Ewa Misiak – SP Paleśnica
Elżbieta Malawska-Pajor – SP Stróże
Maria Ojczyk – SP Gwoździec
Natalia Rosiek – SP Filipowice

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy rodziny z naszej gminy do udziału w kolejnych edycjach, jeśli tylko projekt będzie kontynuowany. Dziękujemy koordynatorom projektu, dla których organizatorzy również przewidzieli upominki,  za ich ogromny wkład w realizację kampanii a przede wszystkim za wspieranie i motywowanie rodzin w konkursie, które przełożyło się na sukces każdej z rodzin.

Bnr Bnr Bnr
Bnr Bnr Bnr
Bnr Bnr Bnr
Bnr Bnr Bnr

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.