Baner festiwalu

 

znaki strona wwwJak już informowaliśmy w listopadzie 2020 r. Gmina Zakliczyn na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej 203364K „Zakliczyn- Kończyska- Kalinówka" w miejscowości Słona w km 2+990-3+203, 3+273-4+430".

 


008Dzięki przyznanym środkom rządowym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kolejna z dróg gminnych została gruntownie wyremontowana. Remont drogi obejmował wymianę podbudowy, remont poboczy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o łącznej długości blisko 1,4 kilometra na drodze gminnej w Słonej prowadzącej na Suchą Górę do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia.

 

Po podpisaniu umowy w dniu 30.11.2020r. wykonawca - firma Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Wojciech Krzyżak z siedzibą w 33-862 Porąbka Iwkowska061 32, niezwłocznie przystąpił do realizacji ww. zadania. Pogoda sprzyjała robotom drogowym i inwestycja ta w dość trudnym terenie, została zakończona i odebrana przed świętami ku wielkiemu zadowoleniu mieszkańców miejscowości Słona. Całkowity koszt zadania to kwota 554.187,43 zł, w tym wartość dofinansowania to kwota 439.413,00 zł (80% dofinansowania).

 

 

powodziowka powodziowka powodziowka

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.