Baner festiwalu

 

 

herbgminyPrzez cały 2021 rok gminy nie będą pobierały opłaty targowej. Podstawą rządowego wsparcia dla osób handlujących na targowiskach jest ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 16 grudnia (tzw. tarcza antykryzysowa 6.0).

 

 

 

 

Wprowadzony ww. aktem art. 31zzm 1. stanowi, że: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

 

Jednocześnie apelujemy do sprzedawców i klientów korzystających z placów targowych w Zakliczynie o zapewnienie i stworzenie takich warunków przy dokonywaniu sprzedaży, aby zachować porządek i obowiązujące zasady ochrony wprowadzone z powodu epidemii Covid-19.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.