11112020m

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

003SRMW dniu 10 listopada odbyła się XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie podczas, której podjęto m.in. uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała zakłada utrzymanie stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie tj. roku 2020, pomimo wzrostu stawek maksymalnych o 3,9% wg danych z Ministerstwa Finansów.

 

 

 - Pomimo faktu, że w konsekwencji spowoduje to ograniczenie dochodów w postaci wpływów do budżetu, na połączonych komisjach podjęliśmy decyzję o utrzymaniu stawek na dotychczasowym poziomie. Jest to forma pomocy wszystkim mieszakńcom naszej gminy, niezależnie od statusu majątkowego, w związku z trudną sytuacją panującą w naszym kraju. Wiemy, że pandemia jest poważnym problemem dla każdego gospodarstwa domowego. - wyjaśniła przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie Anna Moj.

 

- Założenie było takie, aby nie obciążać dodatkowo mieszkańców zobowiązaniami podatkowymi i uznaliśmy, że te stawki zostaną utrzymane na poziomie 2020 roku, więc będzie to001 SRM kontynuacja stawek, które teraz obowiązywały. Co więcej chcemy również utrzymać stawkę opłaty za odprowadzanie ścieków na tym samym poziomie, który obowiązuje już od 2015 roku. Nie chcemy zwiększać obciążeń jeśli chodzi o gospodarstwa domowe na terenie Gmny Zakliczyn. Również stawki podatku od nieruchomosci przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej zostały utrzymane na poziomie 2020 roku - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczn Dawid Chrobak. Dobra wiadomość dla płatników podatku od środków transportu, również stawki tego podatku pozostały bez zmian w roku 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych