11112020m

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

herbgminy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym badaniu Diagnoza Społeczna Zakliczyn 2020. Celem projektu jest poznanie opinii Mieszkańców na temat istotnych dla Miasta i Gminy problemów społecznych. Wśród nich znajdują się m.in. takie kwestie, jak wychowanie i edukacja dzieci, bezpieczeństwo publiczne, zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie czy nadużywanie substancji psychoaktywnych.


Badanie jest ważnym narzędziem zarówno polityki społecznej Miasta i Gminy, jak również idei partycypacji społecznej. Stanowi też ono integralny element Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jego wyniki posłużą optymalizacji działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz pomocowych kierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn.

 


W ramach badania możecie Państwo wyrazić swoją opinię jako:

* Dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn

https://www.interankiety.pl/i/YEO2qxow

 

Wypełnienie jednej ankiety zajmuje średnio 5-15 minut. Każdy z uczestników badania ma zagwarantowaną anonimowość. Wszelkie sugestie mające na celu udoskonalenie narzędzi badawczych będą mile widziane. Ankietę można wypełnic do dnia 18.11.2020r. 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych