11112020m

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

010Na czas remontu pomieszczeń po byłej bibliotece i sali zwanej burmistrzówką, Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie został przeniesiony do sali konferencyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ojca Jana Góry.

 

Z dniem 5 listopada zostaje przywrócona działalność punktu w sali burmistrzówka na parterze zakliczyńskiego ratusza. Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 14 651 62 48 w godzinach pracy punktu.

 

Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie https://www.zakliczyn.pl/profilaktyka/gminny-punkt-konsultacyjny/, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

 

 

Korzystający z porad specjalistycznych proszeni są o utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa. W przypadku ogłoszenia kolejnych ograniczeń wynikających z dalszego wzrostu ilośći przypadków zakażeń koronawirusem, dyżury będą miały charakter konsultacji telefonicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Serdecznie zapraszamy do korzystania z porad.

 

Ponadto informujemy, że dyżury prawników w ramach Nieodpłatnej Porady Prawnej pozostają na stałę w sali konferencyjnej biblioteki. Dziękujemy Pani Dyrektor Romanie Nosek za udostępnienie pomieszczenia na tymczasową siedzibę punktu konsultacyjnego i zgodę na kontynuację konsultacji prawnych w ramach NPP w pomieszczeniach biblioteki.

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych