11112020m

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

szkolenie001W piątek w sali im. Spytka Jordana w zakliczyńskim ratuszu miało miejsce szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy na rok 2020. Szkolenie było poprzedzone audytem punktów sprzedaży połączonym z zaproszeniem na szkolenie stacjonarne. Audyt  i szkolenie z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn przeprowadziła firma Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski Spółka cywilna z Wieliczki. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami wynikającymi ze stanu epidemii, uczestnicy zostali poproszeni o zakrycie nosa i ust oraz przestrzeganie dystansu społecznego.

 

 

W trakcie I etapu szkolenia Tajemniczy Klient podjął próbę zakupu alkoholu. Celem badania było sprawdzenie, czy ,,tajemniczy klient" zostanie poproszony o dowód. Bezpośrednio po szkolenie002próbie zakupu, trener CDP przeprowadził w punktach sprzedaży szkolenie dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Promował również ideę tzw. ,,bufora ochronnego", czyli znanej chociażby z niemieckich marek metody polegającej na legitymowaniu chcących zakupić alkohol klientów wyglądających na nie ,,mniej niż 18 lat", a po prostu młodo (w tym wypadku: do 25 roku życia). Najczęściej bowiem jest tak – mówi nam współautor Programu, Grzegorz Kucharczyk – że alkohol sprzedaje się większości osób, które sprzedawcy wyglądają na pełnoletnie. Stąd łatwo o pomyłkę, w przypadku gdy ktoś wygląda dojrzalej, a mimo to jest niepełnoletni.

Szkolenie nie tyle było formą wygłoszonego wykładu, ale przede wszystki prowadzący zachęcał do dyskusji i wymiany doświadczeń, na zakończenie wszyscy uczestniczący otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia. 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych