tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

herbgminyNie będzie zapowiadanych na najbliższą niedzielę wyborów sołtysa w Roztoce. Powód jest prozaiczny, ponieważ w ustalonym terminie zgłoszono na tą funkcję jedną kandydatkę – Justynę Pabian.

 

W związku z powyższym na podstawie § 13 ustęp 9 i ustęp 10 statutu sołectwa Roztoka, stanowiącego załącznik numer 15 do uchwały numer XLV/455/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie nadania statutów sołectwom (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6721; Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 8248), Gminna Komisja Wyborcza w Zakliczynie podjęła uchwałę w dniu 13 lipca 2020 roku, o następującej treści:

 

1. Ustala się listę kandydatów na Sołtysa Roztoki: Justyna Pabian.
2. W związku ze zgłoszeniem jednego kandydata na Sołtysa Roztoki, wyboru Sołtysa nie przeprowadza się, a zgłoszonego kandydata uważa się za wybranego.
3. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń w sołectwie oraz w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zakliczynie
(-) Janusz Krzyżak

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych