tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

prezydenckieWybory prezydenckie 2020 były nietypowe pod wieloma względami:

- po pierwsze; poprzedzone zostały najdłuższa kampanią wyborczą w historii III RP,
- po drugie; po raz pierwszy odbyły się lecie,
- po trzecie; zwycięzca wyborów Andrzej Duda uzyskał rekordowe poparcie - jako pierwszy przekroczył granicę poparcia 10 mln głosów,
- po czwarte; Andrzej Duda jako jedyny dotąd w XXI wieku będzie sprawował urząd Prezydenta RP uzyskany w wyniku wyborów powszechnych przez dwie kadencje (dotąd ta sztuka udała się tylko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, który sprawował urząd Prezydenta RP w latach 1995 – 2005).

 

12 lutego 2020 roku miała miejsce druga w historii oficjalna wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Ziemi Zakliczyńskiej (pierwsza wizyta prezydenta Dudy odbyła się 4 listopada 2018 roku). Andrzej Duda 12 lutego 2020 roku w zakliczyńskim ratuszu odebrał z rąk burmistrza Dawida Chrobaka i przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Moj honorowe obywatelstwo Gminy Zakliczyn.

 

Jak mieszkańcy Gminy Zakliczyn głosowali w dniu 12 lipca 2020 roku w wyborach prezydenckich ?

 

 

W głosowaniu na 9 817 uprawnionych udział wzięło 6 594 osób, którzy oddali ważne głosy w wyborach, co stanowi frekwencję 67,74%. Najwyższa frekwencję odnotowano w obwodzie DPS Stróże, gdzie na 57 uprawnionych głosy oddało 55 osób, co stanowi 96,49%, drugi wynik frekwencyjny też należy do tzw. obwodu zamkniętego i dotyczy DPS w Zakliczynie, gdzie na 57 uprawnionych w wyborach udział wzięło 41 osób, co stanowi 71,93%. Jeśli weźmiemy pod uwagę obwody otwarte, to najwyższą frekwencją może pochwalić się obwód w Charzewicach obejmujący wyborców z Charzewic i Faliszewic, gdzie na 579 uprawnionych do głosowania do urny poszło 415 wyborców, czyli 71,68%. Z kolei najniższą frekwencję odnotowano w Filipowicach obejmujący mieszkańców Filipowic i Rudy Kameralnej, gdzie 736 uprawnionych do wyborów poszło 448 wyborców, co stanowi 62,91%.

 

A oto pełne zestawienie frekwencji wyborczej w poszczególnych obwodach głosowania:

 

NR 1 - Ratusz w Zakliczynie – 67,68%
NR 2 - Szkoła Podstawowa w Zakliczynie – 70,90%
NR 3 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy – 66,92%
NR 4 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach – 62,91%
NR 5 - Szkoła Podstawowa w Stróżach – 64,71%
NR 6 - Szkoła Filialna w Charzewicach – 71,68%
NR 7 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu – 66,71%
NR 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach – 67,62%
NR 9 - Świetlica wiejska w Wesołowie – 67,62%
NR 10 - Świetlica wiejska w Lusławicach – 68,77%
NR 11 – Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie – 71,93%
NR 12 – Dom Pomocy Społecznej w Stróżach – 96,49%

 

Wyborcy w Gminie Zakliczyn 5107 głosów oddali na Andrzeja Dudę, co stanowi 77,45% głosów, a na Rafała Trzaskowskiego 1487 głosów, co stanowi 22,55% głosów. 100% głosów uzyskał Andrzej Duda w obwodzie nr 12 w DPS Stróże, na którego głosowało 55 wyborców. W obwodach otwartych najwyższe poparcie dla prezydenta Dudy odnotowano we Wróblowicach, gdzie na Andrzeja Dudę głosowało 92,29% wyborców. Dla porównania Rafał Trzaskowski najlepszy wynik uzyskał w Filipowicach nieznacznie przekraczając 30% wynik poparcia wśród wyborców Filipowic i Rudy Kameralnej.

 

Jak głosowano w poszczególnych obwodach ?

 

NR 1 - Ratusz w Zakliczynie
Andrzej Duda – 862 głosy (70,14%)
Rafał Trzaskowski – 367 głosów (29,86%)

 

NR 2 - Szkoła Podstawowa w Zakliczynie – 70,90%
Andrzej Duda – 749 głosów (80,28%)
Rafał Trzaskowski – 184 głosy (19,72%)

 

NR 3 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy
Andrzej Duda – 661 głosów (77,22%)
Rafał Trzaskowski – 195 głosów (22,78%)

 

NR 4 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach – 62,91%
Andrzej Duda – 321 głosów (69,78%)
Rafał Trzaskowski – 139 głosów (30,22%)

 

NR 5 - Szkoła Podstawowa w Stróżach – 64,71%
Andrzej Duda – 591 głosów (80,52%)
Rafał Trzaskowski – 143 głosy (19,48%)

 

NR 6 - Szkoła Filialna w Charzewicach – 71,68%
Andrzej Duda – 354 głosy (85,92%)
Rafał Trzaskowski – 58 głosów (14,08%)

 

NR 7 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu – 66,71%
Andrzej Duda – 358 głosów (71,60%)
Rafał Trzaskowski – 142 głosy (28,40%)

 

NR 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach – 67,62%
Andrzej Duda – 347 głosów (92,29%)
Rafał Trzaskowski – 29 głosów (7,71%)

 

NR 9 - Świetlica wiejska w Wesołowie – 67,62%

Andrzej Duda – 375 głosów (76,69%)
Rafał Trzaskowski – 114 głosów (23,31%)

 

NR 10 - Świetlica wiejska w Lusławicach – 68,77%
Andrzej Duda – 400 głosów (78,59%)
Rafał Trzaskowski – 109 głosów (21,41%)

 

NR 11 – Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie – 71,93%
Andrzej Duda – 34 głosy (82,93%)
Rafał Trzaskowski – 7 głosów (17,07%)

 

NR 12 – Dom Pomocy Społecznej w Stróżach – 96,49%

Andrzej Duda – 55 głosów (100,00%)
Rafał Trzaskowski – 0 głosów (00,00%)

 

 

Jak głosowały powiaty i Małopolska ?

 

77 884 wyborców powiatu tarnowskiego wskazało na Andrzeja Dudę co stanowi 75,43% poparcia. Najlepszy wynik Andrzej Duda uzyskał w Gminie Gromnik – tutaj na Prezydenta oddało głos prawie 87% wyborców. Z kolei Rafał Trzaskowski najlepszy wynik uzyskał w Gminie Wierzchosławice, gdzie na niego wskazało 30,5% wyborców.

 

W powiecie brzeskim prezydent Duda uzyskał blisko 73% poparcie (35 017 głosów), z czego najwyższe w Gminie Iwkowa – prawie 85% poparcie. Rafał Trzaskowski może się pochwalić najlepszym wynikiem w Brzesku, gdzie uzyskał wynik blisko 35%.

 

W Małopolsce najlepszy wynik Andrzej Duda uzyskał w powiecie limanowskim, gdzie prawie 80,5% wyborców głosowało na Prezydenta RP. Andrzej Duda wygrał wybory w dużych miastach Małopolski; w Tarnowie (51,33%) i Nowym Sączu (59,91%). Rafał Trzaskowski wygrał tylko w Krakowie (61,47%). W skali województwa wynik Andrzeja Dudy to 59,75%, natomiast Rafała Trzaskowskiego 40,25%.

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych