tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

logomodrMałopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia zimowe. Pierwsze szkolenie pt.: „Aktualne przepisy dotyczące ubezpieczonych w KRUS” odbędzie się w środę 19 lutego 2020 roku o godz. 10.00. Szkolenie poprowadzą pracownicy KRUS – OT Tarnów. Omówią między innymi zasady ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe, odszkodowania, zasiłki, jak również zasady BHP w gospodarstwie. Po szkoleniu można będzie skorzystać z indywidualnych konsultacji.

 

W kolejną środę 26 lutego o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie pt.: „Aktualne przepisy dotyczące stosujących środki ochrony roślin”. Szkolenie poprowadzą pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na szkoleniu omówione zostaną między innymi obowiązki dotyczące producentów rolnych wynikające z Ustawy o Ochronie Roślin pod kątem planowanych w 2020 roku kontroli w gospodarstwach, nowe przepisy obowiązujące prowadzących szkółki roślin ozdobnych oraz uprawiających i sprzedających ziemniaki.

 

W dniu 4 marca o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie, które poprowadzą pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie. Tematem szkolenia będą między innymi dopłaty obszarowe oraz dobrostan zwierząt, - nowy program z którego będą mogli skorzystać posiadacze krów mlecznych, mięsnych, loch i tuczników. Bieżące informacje o szkoleniach znajdują się na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Wszystkie szkolenia odbędą się w sali im. Spytka Jordana w ratuszu w Zakliczynie.

 

W pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przyjmuje zapisy na przeglądy opryskiwaczy oraz kurs dla stosujących środki ochrony roślin.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych