tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

solchawaPodczas 29. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 24 stycznia 2020 roku w sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu radni jednomyślnie przyjęli budżet Gminy Zakliczyn na rok 2020. Dochody Gminy Zakliczyn przewidziane w uchwale budżetowej, to kwota 58 milionów 258 tysięcy 156 złotych 99 grosze, natomiast wydatki Gminy Zakliczyn w tej samej uchwale zostały ustalone na kwotę 63 milionów 200 tysięcy 197 złotych 77 groszy.  Ponad 9 milionów złotych zostało zaplanowanych w budżecie na wydatki inwestycyjne.

 

sewaburmW wystąpieniu przed przyjęciem budżetu burmistrz Dawid Chrobak pokazał radnym jak zmieniał się tak zwany budżet startowy Gminy Zakliczyn w roku 2019, w którym na wydatki inwestycyjne zostało pozyskanych ponad 7 mln 200 tysięcy złotych. Mówiąc o budżecie na rok 2020, burmistrz Chrobak zaznaczył, że na inwestycje związane z rozpoczętą rewitalizacją Rynku już są zagwarantowane środki zewnętrzne z budżetu państwa, będzie też nadwyżka budżetowa za rok 2019. Ponad 1 mln 200 tys. zł będzie też na program "Czyste powietrze" – to też są środki zewnętrzne. W roku 2020 przewidziane są środki na modernizacje dróg gminnych i one będą powiększone o środki zewnętrzne oraz prawdopodobnie z paragrafu w budżecie gminnym przewidzianym na zimowe utrzymanie dróg. Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Moj przypomniała, że podczas prezentacji dokonanej przez Burmistrza na Spotkaniu Świąteczno – Noworocznym w dniu 10 stycznia, podziwu dla dokonań Gminy Zakliczyn w roku 2019 nie krył Zbigniew Starzec; dziś wicewojewoda Małopolski, a wcześniej wieloletni, doświadczony samorządowiec.

 

Przypomnę, że od początku obecnej kadencji samorządu, sesje Rady Miejskiej są transmitowane "na żywo", można również odtworzyć je sobie na kanale you tube : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1236&v=rneQHc0yEO4&feature=emb_title

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych