tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

wodyO pracach i inwestycjach wykonywanych w 2019 roku na terenie gminy Zakliczyn przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” burmistrz Dawid Chrobak rozmawiał podczas spotkania w Urzędzie Miejskim z Katarzyną Pierzgą - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Rafałem Paterem - Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Tarnowie, którzy reprezentują instytucję odpowiedzialną za krajową gospodarkę wodną.

 

 

rudzanka- Zrealizowanych zostało w minionym roku na terenie zakliczyńskiej gminy wiele prac przez Wody Polskie, które były odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane nie tylko przeze mnie, ale także radnych i sołtysów. Kwoty, jakie przeznaczano na udrażnianie przepływów czy regulacje i odchwaszczanie brzegów były całkiem spore – mówi burmistrz Dawid Chrobak.
Na dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych Dunajca Wody Polskie w 2019 roku przeznaczyły 95 tys. zł.

Sporo środków finansowych zarezerwowano na utrzymanie potoków, m.in. potoku Brzozowianka, przepływającego przez Wróblowice i Faściszową (102 tys. zł). Na udrożnienie i wykoszenie brzegów Paleśnianki wydano 95 tys. zł, potoku Wolanka –ponad 80 tys. zł, Rudzanka – 70 tys. zł, zaś potoku Stróżanka – 50 tys. zł. Wspólnie z NW Grybów i Tarnów usunięto tamy bobrowe na potokach Paleśnianka, Rudzanka i Zelina Gwoździecka, a koszt tych prac wyniósł blisko 55 tys. zł.

 

Z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną wstępnie uzgodniono również zakres tegorocznych robót, jakie będą przeprowadzane w gminie Zakliczyn. Wody Polskie zadeklarowały dalszą współpracę i pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych