tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

szpitalW tarnowskim Szpitalu im. Św. Łukasza zakończona została kolejna inwestycja – oddano dla potrzeb pacjentów nowe i wyremontowane pomieszczenia oddziału onkologii klinicznej. Uczestnicząca w wydarzeniu Marta Malec-Lech z zarządu województwa zauważyła, że to kolejny dowód na rozwijanie i unowocześnianie się małopolskiej służby zdrowia.

Zrealizowany został trzeci i ostatni etap przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez inwestycje w infrastrukturę Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii”, który współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Całość kosztowała 7,5 mln zł.

W pierwszym etapie zakupiono i zamontowano mammograf cyfrowy. W drugim wyremontowano pomieszczenia na potrzeby diagnostyki laboratoryjnej. Teraz rozbudowano i zaadaptowano pomieszczenia dla oddziału onkologii klinicznej oraz wyposażono je w nowoczesne instalacje i systemy. Oddział powiększył się dwukrotnie i będzie w nim 40 łóżek dla pacjentów. Samorząd Małopolski przekazał dofinansowanie do trzeciego etapu projektu – na pokrycie tzw. wkładu własnego – w kwocie 750 tys. zł. Ponadto szpital otrzymał z województwa dodatkowe 250 tys. zł na dostawę integralnego systemu leczenia napromieniowaniem.

klinikaDyrektor szpitala Anna Czech z dumą mówiła, że udało się stworzyć nowoczesne centrum onkologii dla subregionu tarnowskiego. Czas oczekiwania na przyjęcie na oddział zajmujący się leczeniem chorób nowotworowych, który już i tak nie był długi, jeszcze się skróci.

- To istotna inwestycja dla subregionu tarnowskiego, która świadczy o tym, że małopolska służba zdrowia rozwija się i unowocześnia. Województwo wspiera finansowo i będzie wspierać wszelkie przedsięwzięcia tarnowskiego szpitala mające na celu jak najlepsze leczenie chorób onkologicznych, ale także diagnostykę i profilaktykę. Aby wszystko było tutaj na najwyższym poziomie - zapewniała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W symbolicznym zakończeniu inwestycji w tarnowskim szpitalu wziął udział m.in. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.szpit

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych