Baner festiwalu

 

agrafkaStowarzyszenie ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Gminami Zakliczyn i Wojnicz w roku akademickim 2019/2020 przyzna stypendia w wysokości po 3.150 zł oraz nagrody finansowe i wyróżnienia dla studentów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w konkursie, spełniając następujące kryteria (obligatoryjnie trzeba spełnić wymogi pkt. 1–4):

 1. Są  studentami studiów dziennych, stacjonarnych,
 2. Zamieszkują na terenie gmin Zakliczyn lub Wojnicz,
 3. Uczą się na uczelniach na terenie RP,
 4. Uzyskali średnią min. 4,2 w indeksie (można uzyskać maks. 60 pkt.),
 5. Uzyskali inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, wolontariatu, kultury i sportu (można uzyskać maks. 30 pkt.),
 6. Posiadają trudną sytuację materialną (można uzyskać maks. 20 pkt.).

bbTermin składania wniosków upływa z dniem 22 października 2019 r. Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Spokojnej 1, parter, pokój nr 7, tel. 18/26-38-777 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA BEZ BARIER”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 listopada 2019 r. O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o stypendium
 2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
 3. Oświadczenie zgody stypendysty o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
 4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)
 5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego wraz z notatką o statusie studenta na rok akademicki 2019/2020 – zaświadczenie z uczelni
 6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu i kultury, działalności społecznej (wolontariat, kopia - oryginał do wglądu)

gFormularze aplikacyjne dostępne są w biurze SPON „BEZ BARIER” lub pod linkiem http://www.bezbarier.org/archives/7050, tj. w zakładce Stypendia - Program Stypendialny Agrafka bez barier2019/ 2020.w

Ewa Jóźwiak

Dyrektor programowy SPON BEZ BARIER

tel. do biura: 18/26-38-777 (od 8:00 do 15:00)

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.