tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

gluglaNa naszym rynku wydawniczym - dzięki życzliwości Burmistrza Zakliczyna i kierownictwa Gminnej Biblioteki Publicznej im. o. Jana Góry - pojawiła się niezwykle wartościowa pozycja historyczna autorstwa Pawła Glugli, tarnowskiego historyka, cenionego zwłaszcza przez czytelników Głosiciela, w którym od kilku lat publikuje. Rzecz tym cenniejsza, że oparta na solidnych źródłach, okraszona wyważonym i skromnym komentarzem autora. Zasób wiedzy i źródeł imponuje, szczególnie ciekawe są przedruki z galicyjskiej prasy z okresu zaborów.

Wydawnictwo „Zakliczyn i okolice w starych źródłach” - czytamy w recenzji dr hab. Joanny Partyki, profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w w Warszawie - "…ma charakter dokumentacyjny. (…) Monografię postrzegam jako przydatne przedsięwzięcie. Nie tylko dlatego, że wpisuje się po trochu w modny wciąż i inspirujący badaczy różnych dyscyplin temat „małych ojczyzn”, ale także dlatego, że przynosi interesujący materiał dla ewentualnych przyszłych poszukiwań naukowych, które dotyczyłyby skomplikowanej na opisywanych terenach kwestii wyznaniowej - i bardziej ogólnie - zmiennych losów historycznych, które były ich udziałem. (…) Książka na pewno zainteresuje mieszkańców opisywanych miejscowości, a także zwiedzających je turystów” (…).

W rozdziale o historii miasta dowiadujemy się np., że pierwszym honorowym obywatelem Zakliczyna był baron Jan Götz-Okocimski, poseł do Rady Państwa i na Sejm krajowy, doceniony tytułem za zasługi głównie na niwie filantropijnej. W podrozdziałach mowa jest m. in. o szkolnictwie, rabacji, klęskach, epidemiach, wieloletnich zabiegach o sąd, dziejach Kościoła, poczty, stowarzyszeń i rodów władających miastem.

W kolejnych rozdziałach autor przybliża dzieje Bieśnika, Filipowic, Kończysk, Lusławic, Melsztyna, Paleśnicy, Rudy Kameralnej, Stróż i Wesołowa. Ciekawe fakty historyczne podaje w rozdziale poświęconym I wojnie światowej na naszych terenach. Praca wzbogacona unikalnymi zdjęciami, część z nich pozyskana z austriackiego archiwum miejskiego w Wiedniu.

Tak więc, tego wydawnictwa, wydrukowanego w nowosądeckiej Drukarni Nova Sandec, nie może zabraknąć w naszych domowych bibliotekach.

Spotkanie autorskie zaplanowano na październik, a już teraz można nabyć blisko 400-stronicowe dzieło, z archiwalnym zdjęciem ulicy Mickiewicza na okładce, w miejskiej bibliotece (Rynek 1) w przystępnej cenie 30 zł.

Uwaga! Do GBP dotarła z drukarni dla koneserów specjalna partia wydawnictwa Pawła Glugli w twardej oprawie w cenie 40 zł.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych