tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

polichPodczas uroczystych obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, które odbyły się na Placu Kazimierza w Tarnowie Brązowy Krzyż za zasługi dla NSZZ Policjantów Woj. Małopolskiego otrzymał Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. Podobnym odznaczeniem uhonorowany został Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

 

Krzyże za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Małopolskiego to nowe odznaczenie, wprowadzone uchwałą z dnia 11 kwietnia 2019 roku. Na pionowych ramionach krzyża znajdują się symbol orła białego – górne ramię oraz odznaka policyjna – dolne ramię. Na bocznych ramionach figurują daty 1919-2019 (data symbolizująca 100-lecie policji) oraz dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna.

 

 

politNowa forma odznaczenia wzorowana jest na Krzyżu Maltańskim zwanym również krzyżem cnót rycerskich. Przyznawane jest najbardziej zasłużonym i aktywnym związkowcom oraz osobom działającym na rzecz poprawy warunków służby wszystkich policjantów.

 

Podczas uroczystości Komenda Miejska Policji w Tarnowie otrzymała nowy sztandar. Ufundował go Samorząd Powiatu Tarnowskiego, a poświęcił Biskup Tarnowski ks. dr Andrzej Jeż.

 

polStarostwa Roman Łucarz stwierdził, że dar w postaci sztandaru to swego rodzaju podziękowanie dla policjantek i policjantów za to, że nieraz z narażeniem życia dbają o nasze bezpieczeństwo.

 

Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego uhonorowała mł. insp. Mariusza Dymurę Srebrną Odznaką Honorową – Krzyż Małopolski.
- To wyraz uznania dla dokonań Pana Komendanta, ale także pracy całej Komendy Miejskiej w Tarnowie. Samorząd województwa małopolskiego docenia pracę tarnowskiej Policji. Wyraża wdzięczność i głęboki szacunek za Waszą służbę - zapewniała Anna Pieczarka.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych