tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

Szanowni Państwo!

 

lmalopolskaWzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Z wielką przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do Nagrody. Nadesłane zgłoszenia będą, z całą pewnością, wyrazem uznania dla osób działających na rzecz dobra innych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. To także forma podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki których zaangażowaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących.

 

W sposób szczególny pragniemy docenić zaangażowanie społeczne młodzieży oraz wolontariackich grup młodzieżowych, w szczególności szkolnych kół wolontariatu. Serdecznie zachęcam do zgłaszania ich w kategorii konkursu skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagrody „Amicus Hominum” upływa w dniu 31 lipca 2019 r.

 

Bardzo proszę o zaangażowanie się w promocję XIV edycji konkursu i rozpowszechnienie tej informacji możliwie szerokiemu gronu odbiorców. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo  oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 982, 12 61 60 121.

 

Raz jeszcze zachęcam do zgłaszania kandydatur, prosząc jednocześnie o przekazanie współpracującym z Państwem podmiotom i organizacjom informacji o prowadzonym naborze i terminie zgłaszania kandydatów.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Anna Pieczarka - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych