bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

chotomska5 kwietnia miała miejsce uroczysta Gala Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej. Ośrodek gościł Nauczycieli, Opiekunów i uczniów szkół. 6 lat temu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej rozpoczął realizację cyklu projektów poświęconych twórczości poetów i pisarzy, którzy tworzyli dla dzieci. Zrealizowaliśmy już projekty: „Julian Tuwim dzieciom”, „Maria Konopnicka dzieciom”, „Jan Brzechwa dzieciom”, „Ewa Stadtmüller dzieciom”, „Wiesław Drabik dzieciom” oraz „Beata Kołodziej dzieciom”. W tym roku podjęliśmy się realizacji kolejnego projektu, mianowicie „Wanda Chotomska dzieciom”.

 

 

Realizacja projektu „Wanda Chotomska dzieciom” wymagała bardzo wielu przygotowań i starań nauczycieli naszej szkoły, zaangażowanych w organizację konkursu. Niezmiennie jego organizatorami pozostają: p. Urszula Mazgaj, p. Krystyna Ojczyk – Średniawa, p. Maria Dudek oraz p. Anna Bodek i p. Małgorzata Barwiołek - Wójcik przy wsparciu Dyrekcji oraz działającego przy naszym Ośrodku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W stronę tęczy”.  Projekt składał się z kilku etapów. W pierwszej fazie uczniowie spotykali się z panią bibliotekarką i poznawali utwory autorstwa p. Wandy Chotomskiej. Następnie odbył się ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski. Najważniejszym przedsięwzięciem projektu „Wanda Chotomska dzieciom” był Gminny konkurs czytelniczo – plastyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych gminy Czchów oraz dodatkowo uczniowie ze szkół zaprzyjaźnionych z naszą placówką (Lewniowa, Iwkowa), należących do sąsiednich gmin. Prace plastyczne wykonali również wychowankowie naszego Ośrodka. Każda praca to ilustracja wybranego utworu p. Wandy Chotomskiej. Rozwiązanie Konkursu odbyło się 5 kwietnia podczas uroczystej Gali podsumowującej projekt. Uczestniczyli w niej: Dyrekcja naszej szkoły, zaproszeni goście (Rodzice uczniów oraz uczestnicy Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego wraz z Nauczycielami - reprezentacje z Tymowej, Tworkowej, Jurkowa, Złotej, Domosławic, Czchowa, Iwkowej, Lewniowej) oraz cała nasza szkolna społeczność. Galę uświetnił pokaz multimedialny poświęcony twórczości Wandy Chotomskiej, animowane wersje piosenek autorstwa p. Wandy oraz występ laureatów ogólnoszkolnego Konkursu Recytatorskiego. Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem wyników Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego, wręczeniem pamiątkowych orderów i słodkich nagród laureatom Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego oraz ogólnoszkolnego Konkursu Recytatorskiego a także wykonaniem pamiątkowych zdjęć.

Dziękujemy Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor za umożliwienie realizacji projektu i pełnienie nad nim honorowego patronatu. Wszystkim Nauczycielom za wszelkiego rodzaju pomoc. Szczególne podziękowanie kierujemy wreszcie pod adresem wszystkich młodych uczestników Konkursu Recytatorskiego i Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu. To już za rok…

 chotomska  chotomska  chotomska
 chotomska  chotomska  chotomska
 chotomska  chotomska  chotomska

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych