bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sołtysW ostatnią niedzielę marca decyzją wyborców w dziewięciu sołectwach poznaliśmy sołtysów oraz skład wszystkich rad sołeckich w gminie Zakliczyn. Najbardziej pasjonujące pojedynki sołeckie odbyły się w Bieśniku, Dzierżaninach, Gwoźdźcu, Kończyskach, Słonej, Stróżach, Wesołowie i Wróblowicach. W tych sołectwach odbyły się wybory sołtysów. Werdykt wyborców jest następujący :

 

 

Bieśnik – nowym sołtysem Bieśnika został Bogdan Mróz, który w niedzielnych wyborach pokonał dotychczasową sołtyskę Bogusławę Sobol oraz konkurenta Ryszarda Studzińskiego. Zakończyła się w ten sposób w Bieśniku długoletnia kariera Pani Sołtys. Radę Sołecką obok nowego sołtysa tworzyć będą Andrzej Foryś i Wiesława Kwiek.

 

Dzierżaniny – dla odmiany tutejsza sołtyska Urszula Sacha obroniła swoją funkcję pokonując w wyborach Iwonę Piotrowską. Do Rady Sołeckiej Dzierżanin wybrani zostali: Zenon Kumórek, Stanisław Piotrowski, Paweł Woda, Leszek Wolak i Krzysztof Woźniak.

 

Filipowice – sołtys Zygmunt Olchawa czekał na niedzielne rozstrzygnięcie o tym, kto pomagał mu będzie w rządzeniu Filipowicami. Członkami Rady Sołeckiej Filipowic zostali: Mateusz Jakosz, Paweł Kopeć, Dariusz Kornaś, Zbigniew Piechnik i Antoni Waśko.

 

Gwoździec – sołtysem został Dariusz Krakowski, który wygrał w wyborach z Haliną Machel – Gaura. Nowego sołtysa w Radzie Sołeckiej Gwoźdźca wspierać będą Piotr Chmiel, Danuta Siepiela i Anna Zwoleń.

 

KończyskaTeresa Piekarz nadal będzie łączyć funkcję sołtyski i radnej Rady Miejskiej w Zakliczynie bo w niedzielnych wyborach uzyskała więcej głosów niż konkurentka Dagmara Kamińska. Wyborcy zdecydowali o składzie Rady Sołeckiej do której mandat uzyskali: Joanna Soska, Jan Studziński, Katarzyna Świder, Ewa Zięcina i Stanisław Ziółkowski.

 

Słona – zmiana w tej miejscowości podobnie jak w sąsiednim Bieśniku. W wyborach 31 marca dotychczasową sołtyskę Danutę Nowak pokonał Andrzej Kulak i to on będzie sprawował tutaj funkcję sołtysa. W Radzie Sołeckiej Słonej są: Janusz Drogoś, Jerzy Gac, Irena Jaszczur, Anna Kuzera-Majewska i Wacław Wiśniowski.

 

Stróże – dwaj bracia rządzą w sołectwach po sąsiedzku. W Woli Stróskiej Józef nie miał konkurencji, za to w Stróżach Antoni Teper musiał czekać na werdykt wyborczy, a ten jest po jego myśli. Jego konkurentką była – przypomnę – Małgorzata Malisz. Nadal bracia będą mogli sobie porozmawiać jak sołtys z sołtysem. W Stróżach wyborcy zdecydowali również o składzie Rady Sołeckiej w której znaleźli się: Janusz Jaszczur, Janusz Kaczmarczyk, Stanisław Nosek, Piotr Piechnik i Maria Witek.

 

Wesołów – wyborcy uznali, że to jeszcze nie czas na Dawida Maturę i ponownie powierzyli tutaj rządy Henrykowi Lasocie, który również pełni funkcję wiceszefa Rady Miejskiej w Zakliczynie. W skład Rady Sołeckiej Wesołowa weszli: Jacek Franczyk, Kazimierz Migdał, Jacek Pajor, Kazimierz Pałach i Bogdan Wzorek.

 

Wróblowice – zmiana znacząca, bo tutejsi wyborcy podziękowali wieloletniemu radnemu, a potem sołtysowi Zbigniewowi Jachymowi powierzając tą ostatnią funkcję Ewilnie Bacy. Wyborcy zdecydowali też, że we Wróblowicach będzie następujący skład Rady Sołeckiej: Magdalena Chrzanowska, Marta Drużkowska, Marcin Konieczny, Wioletta Osiecka i Teresa Sobczyk.

 

Sumując

 

Mamy w Gminie Zakliczyn skompletowane władze sołeckie. W niektórych sołectwach po prostu wskazano sołtysów i wspomagające ich rady, w innych odbyły się pojedynki wyborcze zarówno o funkcję sołtysa jak i członkostwo w radzie sołeckiej. Były też, tak jak na przykład w Gwoźdźcu i Wesołowie przykłady spektakularnych kampanii wyborczych. W największej (pod względem liczby sołectw) gminie Subregionu Tarnowskiego, po niedzielnych wyborach, statystyka sołecka wygląda następująco: 14 sołtysek i sołtysów zachowało swoją funkcję, co oznacza, że mamy 10 nowych sołtysek i sołtysów, w tym 11 kobiet i 13 mężczyzn stanęło na czele społeczności lokalnych, co w porównaniu do poprzedniego stanu rzeczy oznacza lekki kontratak ze strony panów. W komplecie, tzn. sześcioosobowym składzie pracować będzie 15 rad sołeckich. Najskromniejsze liczbowo rady sołeckie – 3 osobowe – są w Bieśniku i w Zdoni.

 

Zwycięzcom wyborów sołeckich gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz swoich wspólnot lokalnych, ale też składam wyrazy szacunku tym, którzy mandatu nie zdobyli, ale tak jak Zbigniew Jachym, Danuta Nowak czy Bogusława Sobol dotąd służyli swoim miejscowościom wiedzą i pracą, a także tym się kłaniam, którzy akces do działania w społeczniościach lokalnych zgłosili, aczkolwiek wyborcy jeszcze tej misji im nie zdecydowali się powierzyć.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych