iza

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sj

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa i to wtedy należy składać swojej najbliższej władzy serdeczne życzenia – również w naszym wspólnym interesie – aby troszczyli się o naszą lokalną społeczność. Sołtys to historycznie jedna z najstarszych funkcji publicznych znanych w Polsce, wszak sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów, a w tej liczbie 23 sołtysów w gminie Zakliczyn, bo w samym Zakliczynie rządzi obecnie (od odzyskania praw miejskich) Przewodniczący Zakliczyna.

 

sczOd lat w gminie Zakliczyn wybory sołtysów odbywają się we wszystkich sołectwach jednego dnia w formie wyborów tajnych, bezpośrednich spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa. W tym roku takie wybory odbędą się już niebawem, bo 31 marca w godzinach od 8 – mej do 18 - tej w wyznaczonych do tego celu lokalach. To bardzo demokratyczna forma elekcji i mimo, że nie ma tutaj żadnych odgórnie ustalonych parytetów, to w gminie Zakliczyn w kończącej się kadencji Panie sprawują funkcję Sołtyski w większej liczbie sołectw niż panowie.

 

Tegoroczne Święto Sołtysa jest bardzo dobrą okazją do tego, aby podziękować wszystkim naszym Sołtyskom i Sołtysom za pracę na rzecz społeczności lokalnych w kończącej się kadencji, co z wielką przyjemnością czynię. Życzę również tym wszystkim, którzy 31 marca będą ubiegać się o tą funkcję, pomyślnych wyników i satysfakcji z pełnienia tej ważnej społecznie funkcji.

 

Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK i prezes Stowarzyszenia "Klucz"

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych