Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sołtysUkazało się zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich wsiach gminy Zakliczyn oraz Przewodniczącego miasta Zakliczyn i Rady Zakliczyna. Wybory odbędą się 31 marca 2019 roku w godzinach od 8:00 do 18:00 w wyznaczonych lokalach wyborczych. Od kilku lat sołtysów i rady sołeckie w gminie Zakliczyn wybieramy w wyborach powszechnych, a nie tak jak wcześniej na zebraniach mieszkańców. Podobnie rzecz ma się z wyborami przewodniczącego miasta. Warto w związku z tym zapoznać się z informacją wyborczą, będącą załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza, którą znajdziecie pod tym linkiem: https://www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190131094953526.pdf

 

Zainteresowani kandydowaniem oraz głosowaniem powinni prześledzić wszystkie informacje i dokumenty z tym związane. Formularze zgłoszeń kandydatów oraz formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (sekretariat, pok. nr 8), można je pobrać również ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie: https://www.zakliczyn.pl/aktualnosci/zarzadzenie-wyborow-soleckich-w-gminie-zakliczyn-w-dniu-31-marca-2019-r/

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych