bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

csrm20 grudnia w sali S. Jordana odbyła się 4. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie. Bogaty program obrad rozpoczął się od wręczenia najzdolniejszym studentom i uczniom z gminy czsesjarmuczniowieZakliczyn stypendiów ufundowanych przez Stowarzyszenie "Bez barier" oraz Urząd Miejski w Zakliczynie. Po tej ceremonii, którą prowadziły: Ewa Jóźwiak – dyrektor programowy SPON "Bez barier" oraz Agnieszka Malisz – inspektor ds. Oświaty Urzędu Miejskiego w Zakliczynie oraz po gratulacjach złożonych młodym – zdolnym przez burmistrza Dawida Chrobaka i prezesa SPON "Bez barier" Bogdana Litwy, nastąpiła krótka przerwa.

 

czsesjarmstudenciPo przerwie radni: Marek Soból, Kazimierz Piechnik, Maciej Krakowski, Jan Jewulski i Ewa Nijak zgłosili wnioski i interpelacje zajęli się zmianami w budżecie gminy Zakliczyn, czsesjarmlitwaorganizacją wspólnej obsługi przedszkoli, szkół i żłobka, określeniem formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Zakliczyn do osiedlenia się na terenie Gminy Zakliczyn. W tym celu zostało przygotowane mieszkanie w Charzewicach dla rodziny z Kazachstaniu, na remont którego samorząd gminny otrzymał dotację rządową. Nastąpiły zmiany w programie regionalnej polityka energetycznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zmiana istotna, bo pozwala zachować m.in. w modernizowanych gospodarstwach kominki. Kierownik GOPS Zuzanna Filipska poprosiła o zaakceptowanie trzech uchwał w celu skuteczniejszej (szerszej) realizacji programu osłonowego dla korzystających z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu." Skarbnik gminy Zakliczyn Urszula Nowak wniosła projekt uchwały w sprawie tzw. wydatków niewygasających. To jest wyjątek od reguły określony ustawowo, bowiem w zasadzie wszystkie wydatki gminy wygasają wraz z końcem roku kalendarzowego. Wydatki niewygasające mogą być realizowane do połowy następnego roku. Gmina Zakliczyn czsrmburmistrzprzystąpiła jako członek wspierający do LGD Zielony Pierścień Tarnowa, który jest liderem projektu pod nazwą Klaster energii i tym samym gmina Zakliczyn została ekopartnerem stowarzyszenia (jedną z 36 gmin) na rzecz słonecznej energii Małopolski. Po przyjęciu uchwał radni zadawali jeszcze pytania pod adresem Burmistrza (Zofia Boczek, Teresa Piekarz, Marek Soból) po czym burmistrz Dawid Chrobak udzielił odpowiedzi. Burmistrz poinformował też, że w związku z skróceniem czasu pracy Urzędu Miejskiego w Zakliczynie w wigilie oraz ostatni dzień roku 2018 (godziny pracy UM 7:45 – 13:45) to w dniach 27 i 28 grudnia Urząd będzie czynny do godziny 17:45. Życzenia oraz informacje z Powiatu przekazali radni Rady Powiatu Tarnowskiego; Józef Gwiżdż i wiceprzewodnicząca RPT Irena Kusion. Burmistrz odpowiedział również na pytania radnych i sołtysów zadanych pod jego adresem na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Na zakończenie burmistrz Dawid Chrobak i przewodnicząca Anna Moj złożyli obecnym na sesji życzenia świąteczne. Relację filmowa z 4. sesji Rady Miejskiej znajdziecie pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=WysOkuSk5Wk

 

Dzisiaj Rada Miejska w Zakliczynie o godzinie 8:30 zbiera się po raz piąty w tej kadencji, a niewątpliwie najważniejszą decyzję, jaką radni podejmą, to będzie uchwalenie budżetu gminy Zakliczyn na rok 2019. Po zakończeniu sesji o godzinie 13:00, rozpocznie się samorządowe spotkanie świąteczno – noworoczne podczas którego zostaną wręczone kolejne cztery "Jordany" – nagrody honorowe Stowarzyszenia "Klucz."

 

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych