bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sesjatO takich sesjach Rady, jaka miała miejsce w dniu 30 listopada w Sali S. Jordana mówi się, że to sesja okołobudżetowa. Jest to dobre określenie, bowiem żeby uchwalić budżet gminy, najpierw trzeba znać składowe tego budżetu, które ustalają poziom wpływów i możliwości wydatkowania środków. Każda z sesji poprzedzona jest posiedzeniami komisji stałych Rady Miejskiej, a dodatkowo na każde sesje zapraszani są radni Rady Powiatu Tarnowskiego z naszego okręgu wyborczego, a na sesje o tak ważnej tematyce zapraszani są również sołtysi. Rzecz oczywista w obradach Rady bierze udział kierownictwo gminy Zakliczyn z Burmistrzem na czele, Sekretarzem i Skarbnik Gminy oraz inspektorami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za poszczególne obszary aktywności samorządu. Na 3. sesji obecny był były burmistrz, były radny Rady Powiatu Kazimierz Korman, który po abdykacji z funkcji samorządowych dzierży obecnie zaszczytny tytuł honorowego obywatela gminy Zakliczyn i takim tytułem Kazimierza Kormana witała przewodnicząca Anna Moj. Rada ustaliła również wynagrodzenie dla burmistrza Dawida Chrobaka.

 

Zgodnie z nowymi procedurami obrady Rady Miejskiej mogą Państwo śledzić w internecie. Transmisja z sesji prowadzona jest "na żywo" na kanale you tube: https://www.youtube.com/watch?v=bovslnOXDuo , aby jakość transmisji była bardzo dobra, Gmina zakupiła dla Rady specjalny zestaw nagłośnieniowy (każdy z radnych ma do dyspozycji swój mikrofon).

 

olchawaNa początku burmistrz Dawid Chrobak zdał relację ze swojej aktywności w okresie międzysesyjnym. Po sprawozdaniu Burmistrza, w kolejnym punkcie, pierwszą w tej kadencji historyczną interpelację złożył radny Zygmunt Olchawa, który wniósł o postawienie słupa oświetleniowego przy drodze powiatowej w Rudzie Kameralnej na parkingu obok kaplicy. Kolejny wniosek Olchawy dotyczył postawienia znaku "ustąp pierwszeństwa przejazdu" przy wyjeździe z drogi gminnej na powiatową w Filipowicach (Łęg dolny) obcięcia konarów drzew przy drodze w Rudzie Kameralnej w kierunku Borowej. Janusz flakowiczFlakowicz interpelował w sprawie placu targowego w Zakliczynie przy ul. Grabina, którego modernizacja dobiega końca. Radny Flakowicz pytał, czy przewidziane są zachęty i ulgi dla producentów i sprzedawców żywności ekologicznej oraz czy planowane są działania promocyjne zachęcające tych producentów do oferowania swoich produktów na zakliczyńskim targowisku. Radny Flakowicz pytał też o kwestie związane z rewitalizacja Rynku w Zakliczynie, a mianowicie o to, czy skoro nie da się odnowić elewacji ratusza ze względu na warunki atmosferyczne i krótki czas rozliczenia środków rządowych, to czy nie można by te środki przeznaczyć na odnowienie studni i zakup stojaków na rowery. Na tym punkt interpelacyjny został zamknięty. Rada zmieniła bieżący, tegoroczny budżet gminy Zakliczyn poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o 3 mln 146 tys. 898 zł. Po tych zmianach budżet gminy Zakliczyn na rok 2018 wynosi po stronie dochodów 59 mln 868 tys. 401 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 67 mln 759 tys. 599 zł. Zajmując się wynagrodzeniem burmistrza Dawida Chrobaka przewodnicząca Anna Moj zaznaczyła, że burmistrz Chrobak na swój wniosek u progu poprzedniej kadencji poprosił o zmniejszenie wynagrodzenia. Proponując zwiększenie dodatku specjalnego  dla burmistrza Pani Przewodnicząca poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady padł jednomyślny wniosek o zwiększenie dodatku specjalnego dla Burmistrza ( o 300 zł) doceniając jego wkład pracy, zaangażowanie i bardzo pozytywny wpływ tego zaangażowania Burmistrza na budżet gminy po stronie dochodów budżetu gminy. Rada uchwaliła pobory burmistrza Dawida Chrobaka na poziomie 6 800 zł na rękę. Serię uchwał odnoszących się do podatków lokalnych (okołobudżetowych) można spuentować tym, że podatki w gminie Zakliczyn nie będą podwyższane w 2019 roku.

 

- Chciałbym podziękować Radzie za utrzymywanie przez kolejny rok wszystkich stawek podatków na tym samym poziomie – mówił po serii głosowań burmistrz Dawid Chrobakstabilność systemu podatkowego to jedna z podstaw rozwoju gospodarczego. Jak przykład podam, że od 2014 roku obniżyliśmy stawki podatku od nieruchomości o 10%, a mimo tego dochody podatków zwiększyły się o 400 tys. zł.

 

Sekretarz Janusz Krzyżak przedstawił radnym propozycję zmian w statucie gminy Zakliczyn i sołectw, które wynikają ze zmian dokonanych w Kodeksie wyborczym (wydłużenie kadencji samorządu do 5 lat) i Rada te zmiany zaakceptowała. Podobnie było z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Rada ustaliła również kwotę opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Zakliczynie w wysokości 220 zł miesięcznie, a maksymalna, dzienna wysokości opłaty za wyżywienie dziecka wyniesie 9 zł. Żłobek rozpocznie funkcjonowanie wraz z nadejściem nowego roku 2019, a średni miesięczny koszt pobytu dziecka będzie oscylował w okolicach 400 zł. Uchwała Rady przewiduje 20% zniżkę w opłacie za dziecko niepełnosprawne, na zniżkę w opłacie będą mogły liczyć rodziny wielodzietne; za drugie i następne dziecko zniżka w opłacie za pobyt będzie wynosić również 20%.

 

To moim zdaniem najważniejsze decyzje podjęte na 3. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych