iza

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

radnirmMimo iż sesję inauguracyjną otworzył Radny – Senior, Rada liczy tak jak dotąd piętnastu radnych, a Burmistrz jest nadal jednoosobowym organem wykonawczym, to jednak 19 listopada 2018 roku przejdzie do historii samorządu gminy Zakliczyn. Po pierwsze; rozpoczęła się właśnie pięcioletnia, a nie jak dotąd czteroletnia kadencja, po drugie; obrady Rady transmitowane są w internecie "na żywo", po trzecie; każdy radny został wyposażony w tablet, po czwarte; wchodzi w życie zasada głosowania imiennego, po piąte: mamy trzech, a nie jak dotąd dwóch wiceprzewodniczących Rady, po szóste; pojawi się nowa komisja Rady, po siódme; wchodzi w życie przepis o dwóch kadencjach dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Sporo tych nowinek, ale zacznijmy od początku.

 

 

Msza święta w intencji samorządu

 

kosciolinauguracjazofiaboczekO godzinie 10:30 rozpoczęła się Msza święta w kościele pw. św. Idziego opata w Zakliczynie koncelebrowana przez ks. proboszcza Pawła Mikulskiego i ks. prałata Józefa Piszczka (zarazem honorowego obywatela gminy Zakliczyn). Służbę ołtarza pełnił radny debiutant Rady Miejskiej Mateusz Kwiek, a w pierwszym czytaniu Ewangelii zobaczyliśmy również radną debiutantkę Zofię Boczek. We Mszy świętej uczestniczyło dziewięciu radnych, tyluż samo sołtysów, burmistrz Dawid Chrobak, skarbnik Urszula Nowak, honorowy obywatel gminy Zakliczyn Kazimierz Korman i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. o. Jana Góry Romana Nosek. W homilii ks. Paweł Mikulski mówił m.in. o tym, że bycie samorządowcem to trudna i odpowiedzialna służba - nawet wtedy, gdy będziecie podejmować najlepsze decyzje i tak znajdą się tacy, którzy będą was krytykować – przestrzegał proboszcz.

 

Przewodniczący senior i goście

 

Sesję inauguracyjną rozpoczął w samo południe w sali im. S. Jordana radny – senior Henryk Lasota z Wesołowa. Obok kompletu radnych (jeszcze elektów) pojawił się poseł na Sejm Michał Wojtkiewicz, burmistrz Dawid Chrobak z zastępcą Dawidem Drukałą, sekretarzem gminy Januszem Krzyżakiem, skarbnik gminy Urszulą Nowak, a także przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Jacek Zapart. Radny – senior powitał też z należną atencją ks. proboszcza Pawła Mikulskiego oraz honorowego obywatela gminy Zakliczyn Kazimierza Kormana, a także żonę burmistrza Monikę, ponadto radnych Rady Miejskiej, sołtysów, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych oraz osobno; Małgorzatę Chrobak – dyrektor DPS Stróże, Ryszarda Kuczyńskiego – dyrektora DPJ w Zakliczynie i Tomasza Damiana – prezesa Zarządu Gminnego OSP. Henryk Lasota powitał też pozostałych gości. Wśród tych pozostałych gości można było zauważyć dyrektor GBP im. o. Jana Góry Romanę Nosek, kierownika Zakładu Usług Komunalnych Tadeusza Bukrego, dyrektor BRS Kraków O/Zakliczyn Marię Kwiek oraz byłych już radnych Rady Miejskiej: Jerzego Łopatkę, Bogdana Litwę i Józefa Wojtasa. Po stwierdzeniu prawomocności, porządek obrad zakładał wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zakliczynie Jacka Zaparta, złożenie ślubowania przez radnych oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zakliczynie.

 

Gratulacje i wybory Prezydium Rady

 

W imieniu samorządu wyboru na kolejną kadencję gratulowała Dawidowi Chrobakowi Anna Moj, a klucze do miasta Zakliczyn przekazał burmistrzowi Henryk Lasota. Po ślubowaniu burmistrz Dawid Chrobak przedstawił expose – Poprzeczka zawieszona jest wysoko – mówił Dawid Chrobakjesteśmy rozpoznawalni nie tylko w regionie, ale także z dobrej strony znają nas w stolicy kraju. Zanim nastąpiły pierwsze w tej kadencji wybory, czyli wybór przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących, radni mogli przetestować po raz pierwszy głosowanie imienne używając do tego tabletów. W ten sposób wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Renata Dyngosz, Zofia Boczek oraz Teresa Piekarz. W trakcie przygotowań do wyborów, burmistrz Dawid Chrobak zaprezentował obszerne sprawozdanie z działalności w minionej kadencji samorządu (2014 – 2018). Wyborów gratulował i życzył sukcesów poseł Michał Wojtkiewicz, a odnosząc się do burmistrza Dawida Chrobaka wspomniał jego śp. ojca Stanisława. Po Michale Wojtkiewiczu głos zabrał Kazimierz Korman, który również gratulował radnym wyborów oraz burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi. - Bardzo dużo w gminie Zakliczyn zrobiono – mówił Kazimierz Korman dodając, że nikt z tego względu nie odważył się stanąć w szranki wyborcze z Dawidem Chrobakiem. - Trzeba wiedzieć, kiedy odejść – kontynuował były burmistrz, były radny powiatowy Kazimierz Korman, odnosząc się w ten sposób do swojej decyzji o nie kandydowaniu do samorządu w minionych wyborach. Tymczasem przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Renata Dyngosz ogłosiła, że przewodniczącą Rady Miejskiej w Zakliczynie została Anna Moj, na którą głosowali wszyscy radni Rady Miejskiej. Po tym wyborze nastąpił kolejny, a mianowicie wybór wiceprzewodniczących Rady. Zgodnie z przewidywaniami, radni postanowili wybrać trzech, a nie dwóch jak dotychczas wiceszefów Rady, a formalny wniosek w tej sprawie zgłosiła radna Teresa Piekarz. Zgłoszone zostały trzy kandydatury; Zofia Boczek zgłosiła Henryka Lasotę, Henryk Lasota zgłosił Ewę Nijak a Marek Soból Stanisława Nadolnika. Całą trójka w głosowaniu rzecz jasna tajnym uzyskała akceptację Rady w kolejności; Ewa Nijak – wszyscy radni za wyborem, Henryk Lasota – 11 głosów za i Stanisław Nadolnik 9 głosów za wyborem. Po wyborze prezydium Rady Miejskiej w Zakliczynie obrady zostały zamknięte. Kolejna sesja Rady Miejskiej została zwołana na 23 listopada, na godzinę 14:00.

 

Relację fotograficzną z sesji inauguracyjnej dla Zakliczyninfo przygotował Marek Niemiec

sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018 sesja_2018
sesja_2018 sesja_2018  

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych