iza

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

pajorW piątek, 19 października 2018 roku, w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa „Wychowanie ku wolności czynnikiem budowania szkoły jako wspólnoty kształcącej dla Niepodległej”. Konferencja została zorganizowana w celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zaprezentowania osób i działań realizujących w praktyce cnoty obywatelskie. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, Zakład Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. W sympozjum wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowo – wychowawczych, członkowie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wykładowcy i studenci kierunków pedagogicznych. Wśród zaproszonych gości obecny był również burmistrz miasta i gminy Zakliczyn pan Dawid Chrobak.

 

 

Podczas czterogodzinnych wystąpień, współorganizatorów i patronów konferencji, poruszano tematy i zagadnienia dotyczące kształtowania postaw prospołecznych uczniów oraz znaczenia wychowania do wolności i patriotyzmu. Skupiono się również na wskazaniu wzorcowych rozwiązań w zakresie urzeczywistniania w życiu szkoły wartości społecznych. Obecna na konferencji pani Elżbieta Malawska - Pajor (dyrektor Szkoły Podstawowej w Stróżach) zaprezentowała, jako przykład dobrej praktyki, efekty działań wspólnotowych podjętych w roku szkolnym 2017/2018 przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Zakliczyn w ramach projektu „Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie”. Pani Elżbieta Malawska – Pajor - gminny koordynator projektu - w swoim wystąpieniu skupiła się na prezentacji najważniejszych aspektów związanych z jego realizacją. Przedstawiła założenia, cele oraz niektóre działania organizacyjne. Na konferencji obecne były także koordynatorki projektu z dwóch szkół podstawowych i przedszkola: pani Izabela Pawłowicz (ZSP w Paleśnicy), pani Renata Pawłowska (SP w Stróżach) oraz pani Krystyna Biel (Przedszkole Publiczne nr 1 w Zakliczynie oddział w Lusławicach), które opowiedziały o efektach jego realizacji. Projekcję do przemówienia przygotowała pani Bernadetta Jurek-Fryc.

 

Na koniec wystąpienia Łucja Obrzud (uczennica ZSP w Gwoźdźcu) oraz Aleksandra Kurek (absolwentka tejże szkoły) zaprezentowały utwór pt.: „Zostań z nami” https://drive.google.com/file/d/1UdClCzYQG8EDV2m_YiwHQdgMiq--UaLt/view  wykonywany podczas gali finałowej projektu, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Uczennice do występu przygotowywała pani Marta Obrzud oraz ks. Rafał Cisowski. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczestnicy konferencji byli pod wielkim wrażeniem poziomu artystycznego występu, o czym świadczyły słowa podziękowania pani dr Małgorzaty Jaśko, ks. prof. Jacka Siewiory oraz starszego wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty pana Stanisława Srebro.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z konferencji.

 

pajor pajor pajor
pajor pajor pajor
pajor pajor pajor
pajor pajor pajor
pajor pajor pajor
pajor pajor pajor

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych