Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

ekodoradcaW dniu 12.10.2018r. w Publicznym Przedszkolu w Paleśnicy odbyło się uroczyste przekazanie oczyszczacza powietrza, który otrzymaliśmy od Marszałka Województwa oodychamyMałopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Na wstępie pani dyrektor odczytała list od Marszałka , a przedszkolaki przedstawiły inscenizacje pt.”Czyste powietrze wokół nas” oraz wspólnie z rodzicami wykonały plakaty na temat czystego powietrza.


Uroczystość poprzedziły zajęcia edukacyjne dla dzieci , które miały na celu uwrażliwić je na problem i konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Przedszkolaki obejrzały bajkę edukacyjną pt. „Zanieczyszczenie powietrza”, brały udział w zabawach badawczych „Co to jest powietrze?”, słuchały książki czytanej przez rodziców „Skok na smog”.

Jeszcze raz dziękujemy za przekazany dar gdyż przebywanie  dzieci w pomieszczeniu, w którym czystość powietrza spełnia wymagane standardy,  uchroni je od problemów zdrowotnych.

 

List od Marszałka Województwa Małopolskiego

 

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

 

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.

 

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.

 

Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też
zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 oddech  oddech  oddech
 oddech  oddech  oddech
 oddech  oddech  oddech
 oddech  oddech  oddech
 oddech  oddech  oddech

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych