ZUL

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

czysteBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. do ocieplenia budynków i montażu pieca.

Spotkanie odbędzie się 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 w Ratuszu w Zakliczynie.

powietrzeSzczegóły rządowego programu „Czyste Powietrze”

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE:

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających pozwolenie na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Jest to zatem pierwszy program dofinansowania, z którego będą mogli skorzystać zarówno właściciel starych/istniejących budynków, jak również tych nowo budowanych.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8:00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24:00.

Wnioski można składać na 3 sposoby:

 • w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW, z podpisem elektronicznym
 • w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu elektronicznego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
 • w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale).

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 • Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
 • Przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł

funduszFORMA FINANSOWANIA:

 • Budżet programu wynosi 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.
 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, w formie pożyczki lub w formie dotacji i pożyczki
 • Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie
 • Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.
 • Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych