bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

ochwatSzanowni Państwo

W ostatnich tygodniach w lokalnej i samorządowej prasie ukazała się informacja o zamiarze kandydowania przeze mnie na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn w wyborach samorządowych w 2018 r.  Nie dochodziłem skąd taka informacja dostała się do mediów. Nikt ode mnie nie uzyskał potwierdzenia podjęcia decyzji o kandydowaniu. Czuję się jednak zobowiązany wypowiedzieć na ten temat, aby nikt nie czuł się zdezorientowany.

Po upublicznieniu prawdopodobieństwa kandydowania na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn stopniowo zaczęły do mnie docierać co raz częstsze przejawy sympatii i poparcia. Dla mnie, osoby pełniącej kiedyś funkcję w Senacie RP oraz społecznie zaangażowanej w prowadzenieTowarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, jest to wyraz istotnego wyróżnienia.

Nie ukrywam, że skłoniło mnie to do rozważenia wykorzystania zgromadzonego przeze mnie doświadczenia i potencjału do pracy na rzecz rodzimego zakliczyńskiego środowiska, zwłaszcza że od kilkunastu lat po wycofaniu się z czynnego życia publicznego zajmowałem się zawodowo tematyką dofinansowywania inwestycji realizowanych przez samorządy.

Przepraszam serdecznie tych, którzy wyrazili dla mnie poparcie. Jestem przekonany, że nie zostanie ono zmarnowane.

Kandydat na Burmistrza otrzymał namacalny dowód oczekiwań i pragnień, jakimi kierują się mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn. W moim przekonaniu szczególnie wyróżnia się pragnienie poszanowania lokalnej społeczności i jej potrzeb, a także tolerancji dla osób różniących się w poglądach na sprawy lokalne i krajowe, polskie i o wymiarze europejskim. Łączenia, nie dzielenia lokalnej społeczności mimo pogłębiających się podziałów w Kraju. Eksponowania służebnej nie władczej postawy osób publicznych. To również pragnienie wyniesienia Gminy na wyższy poziom rozwoju, przy zapewnieniu aktywniejszego udziału lokalnej społeczności i przy jej wsparciu.

Wybór bez znamion konkurencji traci na atrakcyjności, ale nadal pozostaje wyborem. Jestem przekonany, że wyborcy, szczególnie niezwykle odpowiedzialne młode pokolenia, postawią na zmiany budujące i wzmacniające społeczność.

Tego też z całego serca życzę wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Zakliczyn.

Ryszard Ochwat

Wesołów, 2019-09-27

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych