ZUL

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

rprezydium

Rada Miejska w Zakliczynie podczas 48. sesji w dniu 25 czerwca udzieliła burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidowi Chrobakowi jednomyślnego absolutorium za wykonanie budżetu gminy Zakliczyn w roku 2017. Zanim to nastąpiło, skarbnik Gminy Urszula Nowak oraz burmistrz Dawid Chrobak, zaprezentowali szczegółowe sprawozdania finansowe oraz merytoryczne za ubiegły rok. Jerzy Łopatka przedstawiając opinię Gminnej Komisji Rewizyjnej, podkreślił bardzo dobre wykonanie ubiegłorocznego budżetu Gminy, a następnie pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej zaprezentował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Okoński.

 

 

rzastepca- Taki dzień jest jednym z najważniejszych dni w pracy burmistrza – nie krył radości Dawid Chrobak. - Realizacja budżetu Gminy jest udziałem bardzo wielu osób, które starają się jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Słowa podziękowania kieruję do Radnych Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą Anną Moj, którzy głosowali za pozytywną oceną mojej pracy i wspierali mnie w realizacji zadań Gminy. Podziękowania za współpracę w realizacji budżetu Gminy kieruję do wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, w szczególności do skarbnik Gminy Urszuli Nowak i mojego zastępcy Dawida Drukały. Dziękuję sołtysom oraz dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Mamy powody do zadowolenia, bo udało nam się wiele rzeczy wspólnie zrobić. W 2017 roku na zadania inwestycyjne wydatkowaliśmy kwotę 11,5 mln zł, w tym ponad 4 mln zł zainwestowaliśmy w drogi gminne. Łącznie w ubiegłym roku pozyskaliśmy dla Gminy Zakliczyn blisko 4 mln zł środków zewnętrznych, w tym 3,1 mln zł środków budżetu Państwa.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych