Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

pilkaBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy, PKS Jedność Paleśnica, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Animator Orlika w Paleśnicy zapraszają na Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

Zawody odbędą się 14 lipca (sobota) o godzinie 14:00 na Orliku w Paleśnicy. Zapisy i informacje na temat turnieju można uzyskać u animatora Roberta Kraja - tel. 604-07-45-70. Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej regulamin turnieju.

Regulamin

Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

Orlik w Paleśnicy

pilka2I. Cele i zadania

1. Kształtowanie świadomego udziału w życiu społeczności lokalnej.

2. Rozwijanie form aktywności sportowo-rekreacyjnej i współzawodnictwa sportowego w środowisku lokalnym.

3. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.

4. Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych wśród mieszkańców gminy.

5. Integracja społeczności lokalnej poprzez działalność sportową.

6. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji, kulturalnego dopingu i czystej gry.

II. Termin zawodów i miejsce

Zawody odbędą się dnia 14 lipca 2018 r. o godz. 14:00 na obiektach sportowych Orlika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (intensywne opady deszczu) zawody mogą być przeniesione na inny termin.

III. Organizatorzy

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Animator Orlika w Paleśnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

PKS Jedność Paleśnica

IV. Zgłoszenia

Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście u animatora na Orliku w Paleśnicy.

V. Uczestnictwo

1. Zespoły składają się z maksymalnie 10 zawodników (młodzież, dorośli).

2. W rozgrywkach w drużynie może uczestniczyć maksymalnie (w trakcie gry na boisku) czterech zawodników, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PZPN.

3. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.

4. Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn..

VI. Przepisy gry

1. Zespół składa się z 6 zawodników w polu + bramkarz + 3 zaw. rezerwowych.

2. Boisko o nawierzchni sztucznej, wymiary 50 x 20 m.

3. Bramki 5 x 2 m.

4. Obuwie – typu „turfy” lub trampki (zakaz gry w butach piłkarskich typu „korki”, „lanki”).

5. Piłka – piłka nożna nr 5.

6. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym.

7. Gra bez „spalonego”.

8. Zmiany zawodników - lotne - w wyznaczonej strefie zmian.

9. Bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska.

10. W czasie wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.

11. Wrzut z autu wykonywany jest z podłoża nogą.

12. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.

13. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

VII. Punktacja

1. Zwycięzca spotkania otrzymuje 3 pkt, remis - 1 pkt, przegrywający - 0 pkt.

2. Kolejność miejsc - decyduje liczba zdobytych punktów.

3. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

a) wynik bezpośredniego spotkania,

b) lepsza różnica bramek,

c) większa liczba zdobytych bramek.

4. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uzyskanie zgody rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.

2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.

5. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.

6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.

7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn.

 

Zgłoszenie drużyny do turnieju piłki nożnej wg wzoru:

nazwa zespołu

imię i nazwisko zawodnika

data urodzenia

miejsce zamieszkania

podpis zawodnika

Każda drużyna musi mieć opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego turnieju.

Pełnoletni opiekun drużyny lub kapitan

imię i nazwisko

telefon kontaktowy

adres zamieszkania

Adnotacja przy zgłoszeniu zawodnika:

Składając podpis powyżej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29. 08.1997r. (Dz.U.z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

podpis kapitana i zawodników

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych